Obsah

Empírový pomníček

Typ: ostatní
Vpravo od terasovitě upraveného vstupu na hvězdárnu ČAV se nachází pískovcový obelisk s vytesaným křížem na vrcholu. Nechal jej postavit ondřejovský farář Václav Horáček (1789-1847), obrozenecký nadšenec, člen Matice české a Musea království českého, spoluzakladatel Klárova ústavu slepců. Jako student univerzity se r. 1800 přihlásil na výzvu panovníkovu do dobrovolnické legie sestavené z pražských studentů. Přestože legie došla jen do Č. Budějovic a do bojů nezasáhla, někteří studenti na nezvyklé útrapy zahynuli. Osobně jim do Budějovic přijel poděkovat sám císař. Do Prahy se vrátili až v r. 1801.

Pro Václava Horáčka zůstala účast na pochodu 200 studentů nezapomenutelným zážitkem. Často chodil na vrch Mandina hůra, odkud je rozhled daleko na jih. V r. 1843 pak nechal na vrcholu vztyčit tento pomník. S nápisem v latině a v češtině připomíná tažení „ … pluku akademického“, sám Horáček se představil jako “tehdáž téhož pluku oud, chtěvší bojovati za krále mileného, za milovanou vlast“. 
Když Josef Frič, mecenáš české vědy, koupil vrch Mandu nad Ondřejovem, aby zde postavil hvězdárnu, nevyhovovalo dominantní umístění pomníku na vrcholu jeho velkorysým kompozičním záměrům a zahradním úpravám a proto nechal celý pomník přenést s vrcholu kopce na spočinek jižního svahu, kde je dosud.


Vytvořeno: 15. 11. 2018
Poslední aktualizace: 15. 11. 2018 09:40
Autor: Správce Webu