Obsah

Veřejné zakázky

Další informace o veřejných zakázkách najdete na našem profilu zadavatele na této adrese:
http://obecondrejov.profilzadavatele.cz/

od 1.12.2019 na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/registr-smluv

 

Výběrová řízení probíhající:

Obnova místní komunikace ul. Zahradní p. č. 114/12, k. ú. Ondřejov u Prahy

  

Veřejné zakázky, kde byl vybrán dodavatel a dodávka probíhá:

"Pořízení kompostérů pro obec Ondřejov"

Zpracování územního plánu obce Ondřejov

 

Ukončené veřejné zakázky:
  • Rekonstrukce střešního pláště 
  • Vestavba učebny v podkroví ZŠ Ondřejov
  • Celková oprava tří lesních cest v obci Ondřejov  
  • Revitalizace veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích
  • Novostavba mateřské školy v obci Ondřejov
  • Dodávka a montáž centrálního vysavače pro novostavbu mateřské školy v Ondřejově
  • Dodávka a montáž vybavení pro novostavbu mateřské školy v Ondřejově
  • Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov
  • Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska Ondřejov