Obsah

Památky

Fotografoval: Jiří Beránek; letecký snímek kostela: Michal Baďura

Stavby

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
#

Dům č.p 38

Dům ve východní části náměstí je celkově zajímavá stavba původního statku opatřená neobvyklými půdními větráky. Sídlo bývalé kampeličky není v současné době v dobrém technickém stavu.

#

Dům č.p. 15

Dům v jižní části náměstí je příkladem barokního středočeského statku.

#

Dům č.p. 16

Dům v jižní části náměstí je významný tvarem střechy a pískovcovým vchodovým portálem.

#

Dům č.p. 26

Zajímavý barokní portál má také tento dům v Choceradské ulici. V současné době bohužel není v příliš dobrém technickém stavu.

#

Dvě barokní sochy

V prostoru náměstí se nacházejí dvě barokní sochy sv. Ondřeje a Jana Nepomuckého. Jedná se ale o kopie původních soch z červeného pískovce.

#

Empírový pomníček

Vpravo od terasovitě upraveného vstupu na hvězdárnu ČAV se nachází pískovcový obelisk s vytesaným křížem na vrcholu. Nechal jej postavit ondřejovský farář Václav Horáček (1789-1847), obrozenecký nadšenec, člen Matice české a Musea království českého, spoluzakladatel Klárova ústavu slepců. Jako student univerzity se r. 1800 přihlásil na výzvu panovníkovu do dobrovolnické legie sestavené z pražských studentů. Přestože legie došla jen do Č. Budějovic a do bojů nezasáhla, někteří studenti na nezvyklé útrapy zahynuli. Osobně jim do Budějovic přijel poděkovat sám císař. Do Prahy se vrátili až v r. 1801.

#

Hvězdárna

Ve velice pěkném parku na vrchu Mandě se nachází hvězdárna, pozoruhodná především původními účelovými stavbami navrženými architektem Fantou z let 1898-1925. Obsáhlé fotogalerie naleznete na stránkách Astronomického ústavu (www.asu.cas.cz).

#

Kostel sv. Šimona a Judy

Je stavbou románskou, zbarokizovanou v roce 1668, se slušným vnitřním zařízením. Další úpravy pocházejí z let 1848-65 a 1876. Ke kostelu přísluší fara vystavěná ve slohu barokního městského typu z let 1778-80.

#

Kovový pomníček

Pomníček navržený sochařem Nušlem v parku u kostela označuje místo, kde byla německými okupanty vytržena Lípa svobody

Kubětín

Zaniklou osadu Kubětín z dob třicetileté války připomínají dnes již málo zřetelné rozvaliny v lese asi 1 km severně od obce.

#

Malolisté lípy

Vzácné malolisté lípy před kostelem jsou památkově chráněné stromy staré kolem 250 let.

#

Památník padlým

Doby válečné připomíná památník padlým ve středu náměstí navržený architektem Otou Rothmayerem.

#

Smírčí kámen

V severozápadní části nad obcí stojí „Smírčí kámen“ na místě, kde se pobili dva žebráci o vyžebraný chléb.

#

Vila Leonora

Pod hvězdárnou stojí vila Leonora sl. Eleonory Ehrenbergové, všeobecně známé jako první Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě. Na místním hřbitově se nalézá i její hrob.

#

Základní škola č.p. 68

Nejstarší část budovy pochází z roku 1836, o čemž svědčí zajímavý pískovcový portál.