Obsah

Organizace a sdružení

 • Český svaz chovatelů - Základní organizace
 • Dětská organizace Slunce 
  Nezávislá dětská organizace Slunce vznikla z kolektivu nadšenců, který mj. od roku 1976 pořádal dětské tábory, tehdy ještě pod hlavičkou "Pionýra". Od roku 1990 působí samostatně.
 • Honební společenstvo Ondřejov - Zvánovice
  Toto společenstvo vykonává právo myslivosti a ochrany přírody v katastru obcí Ondřejov, Zvánovice a Třemblaty.
 • Kruh přátel hudby
 • Posázavský klub historických vozidel
 • Rybářský kroužek
 • Sbor dobrovolných hasičů Ondřejov
 • Dobrovolní hasiči v Ondřejově působí už od nepaměti, ale od roku 2000 s příchodem nových členů vznikla i družstva, která reprezentují obec na různých cvičeních a soutěžích.
 • Sbor dobrovolných hasičů Třemblat
 • Sbor dobrovolných hasičů Turkovice
 • Sdružená obec Baráčníků
 • Sdružení Setkání
 • Sdružení přátel křesťanské kultury. Každoročně v září pořádá Festival hudby a slova Ondřejov (koncerty různých hudebních žánrů, taneční večer, besedy se známými osobnostmi, divadlo pro děti, výstavy apod.).
 • Sdružení Vrstevnice
 • "Sdružení Vrstevnice je dobrovolné sdružení převážně mladých lidí, kteří chtějí na základě křesťanských principů spojovat zájmovou a profesní činnost s duchovním a morálním rozvojem své osobnosti."
 • Spolek Škamna
 • Sportovní klub Šacung
 • Sportovní klub působící v sousední obci Lensedly. Svou činností v oblasti nohejbalu navazuje na slavnou minulost stejnojmenné osady.
 • T.J. Sokol Ondřejov
 • Oddíl kopané
 • Klub Kvítek
 • Hiporehabilitace - jezdecký výcvik handicapovaných