Obsah

Teprve dnešním dnem (21.7.2022) se skutečně překlápíme z období nekonečných příprav a nejistoty do fáze realizace stavby nové budovy základní školy.

Právě dnes byla podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a již nic nebrání předání staveniště a zahájení stavby. Harmonogram je postaven tak, aby děti do nové školy mohly nastoupit v září 2024. Investorem je Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov, jehož členy jsou obce Ondřejov (podíl cca 73%), Zvánovice (18%) a Kaliště (9%). Samozřejmě nás kromě výstavby stále čeká nekonečná administrativa, ale zahájení stavby je již jistotou.

Uvědomujeme si, že průběh stavby i samotná existence školy ovlivní život obyvatel v této lokalitě, budeme se snažit, aby zásah do životů obyvatel byl co nejmenší. V případě vzniku problémových situací neváhejte kontaktovat obecní úřad.

Pokusím se shrnout podstatnější kroky, které tomuto okamžiku předcházely:

 • Nákupy (směny, dary) pozemků                                                            2008, 2017, 2018
 • Podání žádosti o schválení projektového záměru na MŠMT           09/2016
 • Založení dobrovolného svazku obcí                                                     08/2017
 • Architektonická studie                                                                            08/2017
 • Výběr projektanta                                                                                    02/2018
 • Podání první žádosti o dotaci OPŽP                                                     07/2018
 • Územní rozhodnutí                                                                                   01/2019
 • Stavební povolení                                                                                     09/2019
 • Podání žádosti o dotaci na MŠMT                                                        11/2019
 • Podání druhé žádosti o dotaci OPŽP                                                   12/2020
 • Registrace akce - MŠMT                                                                         11/2021
 • Ukončení soutěže na zhotovitele stavby                                              01/2022
 • Rozhodnutí o přidělení dotace OPŽP                                                    04/2022
 • Rozhodnutí o přidělení dotace MŠMT                                                   06/2022
 • Podpis smlouvy se zhotovitelem stavby                                              07/2022

Tyto významnější milníky byly lemovány mnoha jednáními, poradami, spory, dopisy, tabulkami….

                                                                                                                            

Několik základních informací o samotné stavbě

Dispoziční řešení je podřízeno funkci a uvažované kapacitě školy. Jedná se o základní 9-ti letou školu o dvou paralelních třídách v každém ročníku.

 • Stavba v energeticky pasivním standardu
 • Zastavěná plocha                                            3012 m2
 • Obestavěný prostor                                         37.550 m3
 • Kapacita školy                                                  540 žáků
 • Počet kmenových učeben:                             18
 • Počet odborných učeben:                              9
 • Počet učeben družiny:                                    4
 • Jídelna, kuchyně, tělocvična…

 

Plánované náklady a financování

 • Rozpočet                                                           569,7 mil.
 • Dotace MŠMT                                                  382,5 mil.
 • Dotace OPŽP                                                    83,5 mil.
 • Dotace Středočeský kraj                                10 mil.
 • Spoluúčast svazku obcí                                 93,7 mil.

Po odečtení úspor svazku obcí na obec Ondřejov zbývá plánovaný podíl na spoluúčasti ve výši cca 63 mil. přibližně 40 mil. bude hrazeno z úspor obce, zbývající částka bude kryta úvěrem.

 

Stavíme...

 • 08/2022 Zemní práce
 • 30. 9. 2022 Slavnostní zahájení stavby
 • 10, 11/2022 Zemní práce, piloty
 • 12/2022 - 02/2023 Zemní práce, betonáž, přeložky
 • 03/2023 Betonáž, kanalizace
 • 04/2023 Betonáž, hydroizolace, dešťová kanalizace
 • 05/2023 Betonáž, hydroizolace, vyzdívky
 • 06/2023 Geotermální vrty
 • 07/2023 Betonáž, hrubé rozvody ZTI
 • 08/2023 Betonáž, hrubé rozvody ZTI, elektro, MaR, VZT, zateplovací systém,
 • 09/2023 Vnitřní omítky, montáž oken, fasádní obklad, dlažby-komunikace
 • 10/2023 Vnitřní omítky, fasádní obklad, chodníky, komunikace