Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Vladimír Zámyslický
Starosta

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Ondřejov

Místní části: Ondřejov, Třemblat, Turkovice

Sídlo obecního úřadu: Choceradská 62, 251 65 Ondřejov

Starosta: tel. 312 312 009, email starosta@obecondrejov.cz

Obecní úřad: tel. 312 315 358, e-mail podatelna@obecondrejov.cz

IČO: 00 24 05 67

Číslo bankovního účtu: 3722 201 / 0100 - KB Benešov 

Datová schránka: 74wb52n

Příslušné státní úřady

vodoprávní úřad: Odbor životního prostředí MěÚ Říčany

finanční úřad: Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Říčanech

stavební úřad: Stavební úřad MěÚ Mnichovice

Statistické údaje

Počet částí: 3

Katastrální výměra: 1816 ha

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 podle ČSÚ: 1675

Průměrný věk: 39,0

Pošta: ano

Zdravotnické zařízení: ano

Policie: Říčany

Základní škola: ano

Mateřská škola: ano

Vodovod: ano

Plynofikace: ne

Kanalizace (ČOV): částečně

Popis úřadu

Obecní úřad

Mgr. Vladimír Zámyslický
starosta 

David Kvapil
místostarosta

Telefon: 312 315 358 (podatelna)
                312 312 009 (starosta)
 

 

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které konkrétně stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat OÚ Ondřejov nebo Městský úřad v Říčanech.

Seznam organizací zřizovaných Obcí Ondřejov

- Mateřská škola Ondřejov
- Sportovně kulturní centrum v Ondřejově
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ondřejov
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Turkovice
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třemblat

 

Členství v dobrovolných svazcích obcí

  • DSO Region jih
  • DSO Ladův kraj
  • DSO Svazková škola Ondřejov
  • DSO Vejborka

 

 Příslušnost úřadů:

- Stavební úřad: Mnichovice, tel.: 323 666 311
- Obecní úřad s rozšířenou působností: Městský úřad v Říčanech, tel.: 323 618 111
- Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, tel.: 257 280 111
- Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha východ,
  Pod Sídlištěm 9, Praha 8 (metro C), tel.: 284 041 111