Obsah

ČOV Turkovice - foto k 31.7.2021

stavba ČOV a kanalizace Turkovice - Lensedly

pokládka kanálizačních stokkanalizační potrubípodzemní část ČOVbotenová podzemní část čistírny