Obsah

Krátké ohlédnutí za oslavami 270. výročí jmenování Ondřejova městečkem císařovnou Marií Terezií léta páně 1745

Dne 5. září přesně ve dvě hodiny odpoledne zazněly Ondřejovem dvě ohlušující dělostřelecké salvy. Oznámily blížící se příjezd kočáru císařovny Marie Terezie v doprovodu hraběnky Marie Karoliny na ondřejovské náměstí. Plánovaný třetí výstřel stejně jako před dvaceti lety nezazněl. Snad se jednalo o osudové varování. Když se totiž v roce 1887 vracely korunovační klenoty zpět z Vídně do Prahy, vedla jejich cesta přes Ondřejov. Na počest této významné události byly na Šibeničkách vypáleny salvy ze šesti hmoždířů. Bohužel jeden se roztrhl a střepiny zabily jistého pana Kleňhu.

Císařovně Marii Terezii, v podání Terezie Srnové, to moc slušelo a své role se zhostila nadmíru dobře. Spolu s ní bude ozdobou nejednoho domácího alba i starosta Martin Macháček oděný v černém plášti a klobouku a Bohunka Řešátková v roli hraběnky Marie Karoliny.

Spokojení byli i stánkaři. Návštěvníků bylo více, než jsem předpokládala, a prodeje šly dobře. Trdelník, mnichovické perníčky, škvarkové tyčinky nebo štrůdl chutnaly všem. Proudem tekl i Kozel. Tři sta kusů poctivých buřtů od pana Stárka z Mnichovic, které věnoval pan starosta, dokonce došlo dříve, než si starosta stačil ověřit, jak dobré vlastně byly. Také ohlasy na výstavu byly výborné, a to včetně filmu pana Bumby z oslav před dvaceti lety.

Překrásnou tečkou za celým programem byl večerní koncert skupiny JH Trio se Zdenkou Tichotovou včetně vystoupení stepařského tria „Drive by“ a kytarového tria žáků SKC Ondřejov. I přes chladnější počasí se hlediště zaplnilo do posledního místečka.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomáhali s organizací této akce. Kromě hlavních sponzorů, kteří přispěli finančně nebo materiálně (společnosti 3D Tech, B.V.S, San Benedetto, REX a Avydon), bych ráda poděkovala především panu Pavlovi Řezbovi za jeho nezištnou pomoc po celou dobu příprav. Časopis Zápraží pak měl zásadní podíl na propagaci celé akce. Bohužel nemohu vyjmenovat všechny, kteří přiložili ruku k dílu, nicméně vím, že bez nich by oslavy rozhodně nebyly tak vydařené, jako byly. Jsem ráda, že se vše povedlo. Počasí nám také přálo, takže si nelze přát nic jiného, než aby nám štěstí bylo nakloněno i někdy příště!