Obsah

Stará Dubá

Typ: ostatní
Stará Dubá 6km

Nahoře na ostrohu nad řekou Sázavou zřícenina hradu připomínaného již r. 1283. U řeky zbytky hradeb podhradního městečka. Obojí zničeno kolem r. 1460.

Na dolním toku řeky Sázavy, mezi Komorním Hrádkem a Poříčím nad Sázavou, střežily ve středověku oba břehy dva hrady. Na levém břehu to byl hrad Dubá (nyní Stará Dubá), jehož zřícenina se dosud vypíná na zalesněném skalnatém ostrohu proti vsi Poddubí. Na pravém břehu hrad Zlenice, nynější Hláska.

Dubou založili v druhé polovině 13. století páni z Benešova, z nichž se Ondřej v roce 1283 poprvé píše s přívlastkem "z Dubé". Jeden z jeho potomků vystavěl kolem r. 1350 na hradě kapli sv. Klimenta.

Zříceninou se hrad stal v roce 1467, kdy jako majetek odbojného Zdeňka ze Šternberka, vůdce Zelenohorské jednoty, byl obležen a dobyt královským vojskem Jiřího z Poděbrad. Roku 1525 se hrad Dubá uvádí již jako pustý. Z vlastního hradu se dochovaly jen rozvaliny, z nichž je patrná jeho dřívější rozloha a dispozice.

Přístup do hradu byl možný asi jen po vyvýšené cestě od jihu či západu. Z ostatních stran byl pro příkrý terén nepřístupný. Předhradí bylo ukončeno brankou, vedle níž stála ochranná válcová bašta.

Vlastní hrad byl opevněn na severní a severozápadní straně mohutným příkopem vytesaným ve skále a na jižní straně kromě příkopu ještě valem. Hradní palác měl obdélníkový půdorys a stál vpravo od vstupní brány. Na nádvoří jsou patrné pozůstatky zdí zmíněné hradní kaple sv. Klimenta. Také další palácové objekty jsou dnes už jen v sutinách.

Od hradu dolů k řece vedly dvě mohutné hradby, u nichž byly umístěny věže. První hradba je doposud zřetelně patrná, vedla podél vytesaného příkopu kolmo na svah. Druhá hradba vedla nejprve k potoku, vymezujícímu jihovýchodní svah celého hradiště, a pak se stáčela rovněž k říční rovince. Zde obě hradby spojovala třetí hradba, souběžná s tokem Sázavy.

Spolu s Dubou bylo opevněno i podhradní městečko Odranec. Přístup do něho střežila robustní hranolová věž s branou v jihozápadní hradbě při úpatí hradního kopce. Obvodové zdi jsou dnes částečně pobořeny, brána však stále stojí.

Připravila: Hanka Doležílková


Vytvořeno: 16. 11. 2018
Poslední aktualizace: 16. 11. 2018 10:46
Autor: Správce Webu