Obsah

Rovná

Typ: ostatní
Rovná 7km

Starobylý kostelík románského původu z konce 12. století zasvěcený sv. Jakubovi. (Dnes součást Stříbrné Skalice.)

Nedaleko Stříbrné Skalice, v osadě zvané Rovná, stojí románský kostel z 1. poloviny 12. stol., zasvěcený nejstaršímu patronu horníků sv. Jakubovi. Kostel je pozdně románsky přestavěn kolem roku 1240. První písemná historická zmínka vztahující se ke kostelu pochází však až z období po polovině 14. století. Také v tomto století se kostel sv. Jakuba stává kostelem farním.
Pohled na kostel z příjezdové cesty. 

V 16. století je upravena původní románská tribuna a v roce 1708 se přistavuje k věži šnekové barokní schodiště. Při barokní přestavbě jsou do lodi i apsidy prolomeny nové okenní otvory, které jsou dnes po poslední přestavbě v 50. letech zazděné. V 18. stol. je upraven východní štít, zastřešení a věž zakryta cibulovou bání. Ve 40. letech 20. století je pravděpodobně odstraněna omítka kvádrového zdiva. V letech 1952-1953 jsou odstraněny mladší stavební úpravy a některé přístavby.


V jednolodní neomítnuté stavbě s půlkruhovou apsidou a věží je částečně zachován portál z poloviny 13. stol. Hranolová věž na západní straně kostela je v horní části barokně upravena. K věži je přistavěna předsíň. Do plochostropé lodě je půlkruhovým obloukem otevřeno podvěží a pozdně románská tribuna.


Původní románské zdivo je řádkové z kvádříků z načervenalého pískovce, těženého v nedalekém lomu.

rovnaARovna

Apsida kostelíka je značně porušena trhlinami, které probíhají na vnějším plášti mezi spárami jednotlivých kvádříků a dále spárami okenních špalet zazděných oken. Nejvýraznější trhlina, která přechází do klenby, probíhá osou apsidy.

RovnaVM

RovnaIM

RovnaSM

V interiéru lodi a apsidy je možno vidět výzdobu románskými nástěnnými malbami, které vznikly při nejstarší přestavbě kostela v poslední čtvrtině 12. století. Fresky jsou dnes již velmi poškozené. Dále je možné spatřit románské zoomorfní reliéfy na severní fasádě kostela.
        

Před dvěma lety proběhla rekonstrukce kostelíka, byla opravena střecha, fasády, zajištěna stabilita apsidy a klenby.

Zdroje: Stavebně-historický průzkum poskytnutý ondřejovskou farností, Fotografie interiéru kostela.Připravila: Hanka Doležílková


Vytvořeno: 16. 11. 2018
Poslední aktualizace: 16. 11. 2018 10:52
Autor: Správce Webu