Obsah

Vítání občánků do obce Ondřejov, Turkovice a Třemblat v květnu 2017

V této galerii se vracíme k vítání občánků do naší obce, které se konalo v sobotu 13. května v ondřejovském mlýně. Součástí slavnostního aktu bylo jako vždy kulturní vystoupení žáků základní školy v režii paní Blanky Kyclerové. Fotograf pan Rudolf Flachs pořídil ze slavnostního aktu řadu krásných fotografií. CD se všemi fotografiemi si již můžete vyzvednout na obecním úřadě. Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kteří se na realizaci akce podíleli.

Vítání občánků je pro nás každý rok velmi milá událost, máme radost, když v naší obci přibývají krásné a zdravé děti. Věříme, že i vy, kteří se tohoto obřadu účastníte, prožíváte podobné pocity. 

Všem novým občánkům přejeme touto cestou hodně zdraví, štěstí a lásky!

Ing. Naděžda Vlnasová, tajemnice OÚ