Obsah

Ohlédnutí za letošním slavnostním obřadem "Vítání občánků 2016"

Nové občánky přivítal letos do života v naší obci pan starosta Mgr. Vladimír Zámyslický. Obřad se uskutečnil 30. dubna, tak jako vždy, v krásném prostředí ondřejovského mlýna pana Ročáka. Celkem jsme přivítali 27 občánků a i účast hostů byla početná.

Fotografie pana Flachse, na kterých zachytil nejen obřad samotný, ale i jednotlivé zúčastněné, jsou velmi pěkné. CD s fotografiemi jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě v době otevíracích hodin pro veřejnost.

Ještě jednou děkuji za pomoc panu Pavlu Řezbovi a členkám sboru pro občanské záležitosti paní Margitě Novotné, Jitce Staňkové, Janě Novotné a Heleně Kyclerové. Dík patří i paní učitelce Blance Kyclerové a žákům naší školy za milé vystoupení.

 

Věřím, že si všichni, stejně jako já, odnesli z letošního vítání občánků hezké vzpomínky, a přeji všem děťátkům jménem svým i jménem všech ostatních hodně zdraví, štěstí a lásky.   

Ing. Naděžda Vlnasová

tajemnice OÚ