Obsah

Osadní výbory

Ondřejov

Vážení občané Ondřejova,


je toho jistě mnoho, co by se v Ondřejově dalo zlepšit. Ať již jde o stav chodníků a komunikací, údržbu zeleně či celkovou vizáž obce. Právě z důvodu neustálého zlepšování stavu naší obce byl zastupitelstvem zřízen osadní výbor.


Co to tedy je osadní výbor?


Zastupitelstvo obce může podle § 120 zákona o obcích zřizovat v částech obce osadní nebo místní výbory. Osadní výbor má minimálně tři členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru, který nemusí být členem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.


Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích


• předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
• vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
• vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Stručně řečeno, cílem osadního výboru je především monitorovat celkovou situaci v obci, zaznamenávat připomínky občanů, stížnosti a návrhy spoluobčanů a posléze je konzultovat se Zastupitelstvem Ondřejova.


Dovolujeme si tedy obrátit se na vás, občany Ondřejova, s následující prosbou. Napište nám vše, co vás v obci konkrétně trápí, co vám zde chybí nebo co považujete za dobré zlepšit. Budeme rádi za všechny vaše náměty a o jejich řešení vás budeme pravidelně informovat jak na Webu naší obce, tak i v listech našich Ozvěn.

Náměty můžete zaslat buď elektronicky na e-mail: ovondrejov@email.cz nebo přímo na náš Obecní úřad.


Osadní výbor Ondřejov
 


Osadní výbor Ondřejov
Členové: Daniela Kalousová (předseda), Světlana Fašinová, Dana Neumannová, Martin Novotný, Andrea Pačovská, Jan Šafra, Jan Vávra, Jan Chrástecký

 

Zápisy z jednání:

Osadní_výbor_Ondřejov_15.6.2022__zápis.pdf (177.89 kB)

11.5.2022.pdf (172.94 kB)

2.3.2022.pdf (194.71 kB)

25.1.2019

22.2.2019

22.3.2019

26.4.2019

23.5.2019

20.6.2019

6.9.2019

27.9.2019

24.10.2019

29.11.2019

24.1.2020

27.2.2020

26.5.2020

25.6.2020

24.2.2021 (27.88 kB)

5.11.2021 (153.56 kB)