Obsah

Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"

Typ: ostatní
Český statistický úřad

Dovolte, abychom Vás informovali o Integrovaném šetření v zemědělství "IŠZ 2020", které v letošním roce organizuje český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091. Šstření navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995.

Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky).

Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26.října 2020.

Detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/isz-2020.

Plakát obce - ČSÚ

Leták Středočeský kraj - ČSÚ

 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 9. 2020
Poslední aktualizace: 8. 9. 2020 09:49
Autor: