Obsah

Informace o placení poplatku a o svozu odpadů pro rok 2021

Typ: ostatní
Obec Ondřejov

Informace o placení poplatku a o svozu odpadů pro rok 2021 

Vážení spoluobčané,

svozy směsného odpadu budou probíhat 1x14 dní v lichý čtvrtek1x30 dní první lichý týden v měsíci ve čtvrtek.

Pokud budete mít zájem o výměnu popelnic SKO za jinou velikost (120l nebo 240l), je nutné, abyste v den platby nebo vyzvednutí známky přivezli na úřad prázdnou popelnici, a bude Vám vyměněna zdarma. (V případě výměny popelnice se informujte telefonicky (tel. 312 315 358) nebo e-mailem (podatelna@obecondrejov.cz) na stav zásob popelnic, jelikož na skladě máme omezený počet. Nové nádoby objednáváme dle poptávky.)

V roce 2021 nedochází ke změně systému svozu odpadu a vše zůstává stejné jako v minulém roce.

Harmonogram svozu - SKO, kovy, papír, plast, sklo

Apelujeme na Vás, abyste veškeré nádoby na svozy připravili k vývozu již dne předem (nikoli ráno v den vývozu) a pokud nebude nádoba vyvezena, nechali ji před domem pro případný následný vývoz, který si domluvíte s pracovníky dispečinku firmy Marius Pedersen a.s., tel. 493 647 701.

Je možné, že se budou v zimě měnit časy svozu (zapadlá auta, nesjízdnost, atd.) - tedy firma může přijet i dopoledne někam, kde jezdí stabilně odpoledne nebo naopak. Vývoz je prováděn od 6:00 do 22:00 hod..

Pokud svozová firma nesveze některé nádoby na směsný komunální odpad z důvodu nesjízdnosti komunikace, je možné dávat odpad do pytlů a nechat je u nádob při dalším svozu,kdy bude vše svezeno.

Žádáme Vás, abyste měli všechny typy popelnic po celou dobu mezi vývozy uklizené na vlastních pozemcích, nikoliv před nemovitostí u silnice.

Vývoz na známky z roku 2020 bude prováděn do 31.3.2021.

Poplatek je možné hradit dle informací o placení poplatku bezhotovostním převodem z účtu na účet, složenkou nebo na obecním úřadě od 4.1.2021 v úřední hodiny.

Platba poplatku za odpad na rok 2021

Ceník za svoz komunálního odpadu na rok 2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Známku je možné si vyzvednout na obecním úřadě po obdržení platby. Po uhrazení platby prosím vyčkejte 1- 2 dny s vyzvednutím známky na obecním úřadě, než se nám peníze připíší na účet. Raději se telefonicky (tel.: 312 315 358) nebo e-mailem (podatelna@obecondrejov.cz) dotažte, jestli již platbu evidujeme a kdy si máte známku vyzvednout, aby jste nemuseli čekat mezi platícími občany.

NOVINKA PRO ROK 2021 - TŘÍDĚNÝ ODPAD - DOOR TO DOOR

V průběhu roku 2021 bude Obec Ondřejov přecházet ze systému donáškového svěru tříděného odpadu (plast, papír, bio) na systém sběru od domácností. Pro Vás to znamená, že papír, plast a nově i bioodpad bude svozová firma svážet přímo od Vašich domovů.

Již nyní máte možnost se přihlásit do tohoto systému. Stačí, když vyplníte závaznou přihlášku a doručíte na OÚ Ondřejov.

více informací k door to door + závazná přihláška k odběru nádob na tříděný odpad


Vytvořeno: 7. 1. 2021
Poslední aktualizace: 7. 1. 2021 11:51
Autor: