Obsah

Zpět

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků parc.číslo 2398/5, 2398/20, 2409 a 2405/1 k.ú. Ondřejov u Prahy

Vyvěšeno: 20. 9. 2022

Datum sejmutí: 6. 10. 2022

Zodpovídá: Lenka Endlová

Zpět