Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - pozemní komunikace III/6031, III/1081 místních komunikacích a komunikacích dotčených objízdnou
trasou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Říčany z důvodu provádění stavebních prací

dl-21963406607646082.pdf (145.48 kB)

dl-3827388372919442109.pptx (714.12 kB)

dl-7159699196706346805.pptx (973.33 kB)

dl-7586058151870451539.pptx (970.76 kB)

Vyvěšeno: 10. 3. 2022

Datum sejmutí: 26. 3. 2023

Zodpovídá: Jana Krausová

Zpět