Ozvěny2004, prosinec

Ke stažení:
- formát pdf - část 1
- formát pdf - část 2

Hezké vánoce a šťastný nový rok 2005

        Vánoce se blíží a jako každý rok se těšíme na posezení v kruhu rodinném, na dárky, cukroví, stromeček, rozzářené oči našich dětí, vnuků, leckde pravnuků. Adventní doba by měla být dobou zamýšlení se na sebou, nad způsobem života, který vedeme, nad svým svědomím a zamyšlením se - zda i v tomto roce jsme se nezpronevěřili svým zásadám. Buďme k sobě upřímní a každý nechť si své svědomí zpytuje v tom nejsoukromějším soukromí, kam nikdo jiný nesmí, ale o to více upřímně. Ono se pak lépe rozhoduje o tom, jak dál. A dokud máme tu možnost být, stojí za to neustále zkoušet znovu a znovu hledat správnou cestu, na které možná potkáme kousek opravdového štěstí, radosti i lásky – skutečného uspokojení. Věřím, že většina z Vás takové okamžiky již prožila a ví, že opravdu silné prožitky štěstí a uspokojení jsou spojeny s životem jiného člověka, může být např. pomoc druhému v nouzi, spolupráce na něčem, co přináší radost jiným apod. Na druhé straně nezapomínejme poděkovat těm, kteří přinesli radost nám. Tak přemýšlejte, jak jste na tom právě Vy a nezapomeňte, že ten čas neúprosně letí.....
        Hezké Vánoce, pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů v novém roce Vám přeje

Jaroslava Malá           

     

Termíny pro výměnu občanských průkazů !!!

Státní občané jsou povinni provést výměnu občanských průkazů (dále jen OP) vydaných:

  • do 31.12.1994 za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2005
  • do 31.12.1996 za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2006, žádost o vydání OP občan musí předložit nejpozději do 30.11.2006
  • do 31.12.1998 za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007, žádost o vydání OP musí občan předložit nejpozději do 30.11.2007
  • do 31.12.2003 za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30.11.2008, žádost o vydání OP musí být podána nejpozději do 30.11.2008

 

Jak jsme hlasovali v krajských volbách?
Počet osob zapsaných do seznamu voličů  654   138  86
Počet platných hlasů ve volebním okrsku  293  37  24
Volební účast   44,8 %   26,8 %  27,9 %


1. ODS  171
2. Koalice pro Středočeský kraj  54
3. Sdružení nezávislých kandidátů  34
4. Česká strana soc. demokratická  32
5. Komunistická strana Čech a Moravy  26
6. Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost  19
7. Nezávislí  7
8. Pravý Blok, Svobodní, Strana za životní jistoty  3
9. Strana venkova – spojené občanské síly  2

Celkem odevzdáno platných hlasovacích lístků: 354

 

Blíží se konec roku a s tím i dělobuchy ....

        Obracím se na Vás všechny, kdo hodláte přivítat Nový rok dělobuchy a petardami a já nevím čím ještě. V poslední době se tento nešvar mezi našimi dětmi značnou měrou rozšířil a týden před Mikulášem byl v naší obci „šílený“. Nejenom pro starší spoluobčany to bylo velmi těžké, ale i pro naše pejsky, kočky to byl traumatizující zážitek. Takže s velkými obavami očekáváme konec roku. Je pravda, že na Silvestra s tím počítáme a tolerujeme, nikoli však týden před tím, či týden poté. Protože ten týden před Mikulášem to byla záležitost dětí školního věku, obracím se nejen na školu, ale i na všechny rodiče s prosbou, aby si se svými dětmi na toto téma popovídali. Aby se jim pokusili vysvětlit, že jsou některé dny, kdy jsou spoluobčané ochotni respektovat tuto zábavu, že na to připravují i své pejsky a kočičky, ale pokud toto budou činit v jiné dny, pak porušují obecně závazné předpisy a že takové chování je vůči sousedům velmi
netolerantní, bezohledné a nebezpečné. Děkuji všem, kteří se o to alespoň pokusí.

J. M.                

 

A už ti to začne ....

        Tak toto je jedna z vět, kterou rádo okolí budoucího prvňáčka používá. Je pravda, že školní povinnosti na sebe nenechávají dlouho čekat, ale také platí, že rámec povinností – jejich formu a prostředí školy vytváří učitel.
        Do naší 1.třídy Základní školy v Ondřejově chodí letošní rok 22. dětí. Musíme vzít v úvahu, že každé dítě má z rodinného prostředí vypěstovány jiné návyky, že každé dítě je „osobností“ a každý z rodičů těchto dětí upřednostňuje jiné hodnoty. Proto celý výchovně vzdělávací proces v práci učitele není zcela jednoduchý. A přesto, zvláště v prvních ročnících základní školy, lze zvládnout školní pohodu, povinnosti a chuť k učení díky staré – osvědčené metodě J.A.Komenského „škola hrou“.
        Dětem tohoto věkového období je přirozený pohyb, rytmus, písnička a nesmí samozřejmě chybět ani pohádka. Právě vyjmenované činnosti jsou opěrným bodem pro navození dětské radosti do celého učebního procesu. Písmenka se snadněji zapamatují, jestliže je slyší v pohádce. Průpravné cviky, které tvoří základ písmene, si dítě lépe osvojí za pomoci říkanek a písní. Spojování hlásek do slabik jde dítěti mnohem lépe, když je uplatní v didaktických hrách. Mimochodem – nejoblíbenější hrou naší 1. třídy je doposud BINGO. Ale i v matematice a v prvouce jsou v popředí hudebně pohybové hry, písně i říkadla než obyčejný dril. Prolínání tělesné, jazykové, hudební, pracovní, literární, výtvarné výchovy do celodenního vyučování je dětem mnohem příjemnější a zábavnější, vzbuzuje u nich zájem a touhu poznávat nové, potlačuje nejistotu a strach.
        Jak se v naší 1. třídě pracuje a co už za první dva měsíce školního roku děti umí, se mohli přesvědčit rodiče i prarodiče na Dni otevřených dveří (DOD) dne 25.10.2004. Tyto dny umožňují rodičům posoudit chování svého dítěte v kolektivu, srovnat jeho práci s ostatními dětmi ve třídě, sledovat jeho vyjadřování i reakce. Ze strany učitele kladně hodnotím, že rodiče po skončení DOD bez ostychu diskutovali o metodických postupech, aby tak odstranili překážky, které mají s dětmi při procvičování učiva v domácím prostředí.
        V tuto dobu má naše pracovní pohoda nádech očekávané vánoční atmosféry, která ve třídě vyvrcholí vánoční besídkou. Vždyť vánoční stromeček, koledy, cukroví i dárečky patří k rozzářeným dětským očím i ve škole. A protože po Novém roce se přiblíží čas zápisu dětí do prvních tříd základních škol, ráda bych pozvala rodiče a budoucí prvňáčky na návštěvu do 1. třídy Základní školy v Ondřejově a to 5.1., 12.1. a 19.1.2005 od 8.00 do 10.00 hodin. Na Vaši návštěvu se těší Yvonna Staňová, učitelka 1. třídy Základní školy Ondřejov.

 

Úspěšná sezóna

         Čtyři první, čtyři druhá a jedno šesté místo na hasičských soutěžích – to jsou výsledky turkovických hasičů v letošním roce. Nejtvrdší trénink a nejlepší týmová souhra za poslední roky jsou hlavními strůjci těchto úspěchů. V zimě, kdy ručička teploměru sahala i k –5 st.C jsme několikrát týdně posilovali fyzickou kondici přespolním během a pokud počasí dovolilo, také jsme hráli lední hokej na rybníku pana Tlamichy. Jakmile vysvitlo první jarní sluníčko, začal čas tréninků – 2x v týdnu jsme se scházeli a dolaďovali jednotlivé disciplíny do posledních detailů. Tréninky byly završeny jarním víkendovým soustředěním v Ratajích nad Sázavou. I přes skvělou tréninkovou formu jsme však nepropadali euforii - soupeři také trénují.
         Prvního měření sil jsme se zúčastnili 24.května na soutěži ve Staré Boleslavi. Oběma pokusy jsme porazili největšího rivala, hasiče ze Řehenic a s nimi i zbytek startovního pole a tím se podruhé za sebou zapsali do historie vítězů Staroboleslavského putovního poháru. Neusnuli jsme však na vavřínech – Řehenice měli lepší stroj a vynikající družstvo – nebýt chyb v obou pokusech, možná by náš výkon na ně nestačil.
         Dalším kláním pro nás byla okresní soutěž 31. května ve Zdibech. Tato soutěž měla dvě disciplíny – běh na 100m přes překážky a požární útok. Po první disciplíně i přes výborné výkony jsme zaostali za hasiči ze Řehenic asi o 2s. K požárnímu útoku nastupujeme téměř jako poslední. Řehenice předvedli útok za skvělých 25,2s. Velká nervozita z nás spadla v okamžiku startovního výstřelu. Zaběhli jsme snad nejlepší pokus a v týmovém rekordu 24,5 nastříkal druhý terč Jirka Srna. Na celkové vítězství tento výkon nestačil, přesto jsme odjížděli s cenou za 2. místo a hřejivým pocitem, že se nám povedlo předvést nejlepší požární útok.
         Doslova pohárové žně byla pro nás soutěž v Brandýse nad Labem. Na tuto soutěž přijela i naše přípravka podpořená na sání našimi děvčaty. Na soutěži ale vůbec nebylo poznat, že jde o hasičské začátečníky – na své první soutěži brali za výkon 33,5 s cenu za druhé místo. Kdyby však nebylo našeho týmu „A“, kterému se podařilo obhájit loňské prvenství, byla by jejich radost ještě větší. Ten samý den, ale odpoledne, probíhala soutěž na Barochově, kterou pořádají řeheničtí hasiči. Této soutěže, kterou jsme již 4x za sebou v řadě vyhráli, jsme se prostě nemohli nezúčastnit. Překvapením soutěže bylo po prvním kole vedoucí postavení naší přípravky, ta však nedokázala využít skvěle rozběhlého závodu a nakonec skončila na 6. místě. Obrovské drama pro naše fanoušky bylo vystoupení týmu „A“, který po nezdaru v 1. pokusu zaostal za vítězným družstvem domácích o pouhé 3 desetiny sekundy. Tak těsný rozdíl se vidí na předních místech jen zřídka.
         Posledním soutěží v požárním sportu byla soutěž na Božkově. Vzhledem k účasti na předchozích soutěžích a zkušenostech jsme měli povinnost vyhrát, ale vítězství se klubalo hodně složitě. Kádě byly příliš nízké a navíc bylo zakázáno nabírání, muselo se sát vývěvou a i zadní start byl pro nás nezvyklý. Nakonec jsme se s místními podmínkami poprali se ctí a na závěr sportovní sezóny si udělali malou radost. Podzim bývá tradičně ve znamení soutěží, které jsou koncipované trochu jinak – jejich cílem je prověřit připravenost výjezdových jednotek k zásahům. První z nich byla okresní soutěž vypsaná pro dvě kategorie. Vybrali jsme si tu náročnější – se stříkačkou. Po osmi náročných disciplínách v okolí Mukařova a Říčan jsme dorazili do cíle. Protože jsme většinu disciplín vyhráli, nebylo pochyb o drtivém vítězství v celkovém hodnocení.
         Snad nejnáročnější soutěží je tradiční Noční soutěž v Dolínku. Sedmnáct disciplín, které se plní převážně v noci a které předstírají skutečné situace u zásahu dá každému pořádně zabrat. Nejde tady pouze o rychlost nebo sílu, ale také o taktiku a týmovou souhru. Na této soutěži nás tradičně provázely potíže s technikou – tentokrát nám vypověděla službu startovací baterie, takže celou soutěží jsme jeli s neustále nastartovaným autem. Po zdárném průjezdu tratí jsme až do rána čekali na konečné výsledky – příjemným překvapením pro nás bylo 2. místo ze 30 soutěžních družstev.
         Doufám, že na letošní úspěchy se nám podaří navázat i v příštím roce a že nabyté zkušenosti dokážeme zúročit při zásazích hasičských jednotek. Závěrem bych všem občanům Ondřejova, Třemblat a Turkovic chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a v Novém roce abychom se setkávali pouze u přátelských posezení nebo ukázkových akcí.

Pepík Brabec         

      

Taneční kursy ve Strančicích

        K současnému kulturnímu životu opět neodmyslitelně patří znalost společenských tanců a základů společenského chování. Taneční kursy pro začátečníky i pokročilé, mládež i dospělé již dávno nejsou výsadou velkých měst. Velký zájem o klasické taneční kursy vedl mistry Blanku Vášovou a Jiřího Kotába k otevření nových kursů ve strančické sokolovně od podzimu 2004. Od tohoto počinu si slibují vznik dlouhodobé tradice v ideálně umístěném sále, kam se kulturní život Strančic a okolí soustřeďuje již po mnoho desetiletí. Sokolovna Strančice je strategicky umístěna přímo u nádraží ČD a autobusů.
        Blanka Vášová i Jiří Kotáb mají se zdejším regionem ty nejlepší zkušenosti. Vždyť spolu po 12 sezon vedli kursy v městském kulturním středisku Říčany. Oba jsou také akreditovaní Svazem učitelů tance a Taneční škola Blanky Vášové se od roku 1998 právem pyšní certifikátem kvality výuky i mezinárodním certifikátem EuroDance Center. Jistě si řeknete – co z toho mám já, účastník kursu? Odpověď je snadná – mnoho, od srozumitelné metodiky výuky přes organizaci prodloužených lekcí až po malé taneční soutěže v rámci závěrečného plesu. A vždy se jedná o kvalitní taneční příležitost.
        V této sezoně probíhají kursy v sokolovně Strančice vždy v neděli odpoledne pro mládež a večer pro dospělé, začátečníky i pokročilé. Závěrečný Vánoční ples proběhne v sobotu 18.12.2004 od 19.00 a jedná se o veřejnou akci !
        Kursy budou pokračovat i v lednu 2005 a zápis do těchto lekcí probíhá od počátku prosince. Od ledna 2005 je již zahájen zápis do podzimních tanečních kursů, které začínají 25.9.2005. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 603 238 090 nebo 251 614 550, e-mailem na vasova@volny.cz a přehled všech kursů je na www.tanecni.net.

 

Historie sboru dobrovolných hasičů v Ondřejově

Pokračování  – Martin Neumann

Župní hasičská jednota Posázavská

        Hasičská župa byla založena na podnět Josefa Kafky, řídícího učitele z Kostelních Střimelic, v roce 1897. Stanovy byly schváleny dne 28. října 1897. V život vešla 1. ledna 1898 a trvala až do roku 1939.Založilo ji 5 sborů: Ondřejov, Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Poddubí a Zvánovice, celkově se 107 členy. Proti zřízení župy Posázavské byly v tehdejších hasičských časopisech podniknuty četné útoky.
        Postupně přistoupily sbory: Ostředek, Kaliště, Kostelní Střimelice, Chocerady, Vodslivy, Lensedle, Turkovice, Černé Voděrady, Struhařov, Třemblaty, Habr, Myšlín, Vestec a Čakov. V různých místech sdružených sborů se každoročně konaly župní sjezdy, při nichž byla prováděna soutěž v protipožární ochraně a hodnocena připravenost sborů ve výcviku, materiále a zdravotní službě. Existovala i župní knihovna. Prapor Posázavské župy byl slavnostně odhalen a posvěcen dne 9. září 1900 v Ondřejově. Prapor byl pořízen za 500K, stuhy za 360K, šerpa, bandalír a rukavice za 40K. Celkem tedy 600K. Dnes je uložen v hasičském muzeu v Přibyslavi.

prapor Posázavské župy

Historie požární ochrany v Ondřejově

        Již v roce 1813, tedy dávno před založením prvních hasičský sborů, koupila naše obec přenosnou dřevěnou stříkačku. Pořízena byla za peníze, jež obec obdržela jako náhradu za ubytování jednoho ruského praporu pěchoty, který bojoval u Ruska proti Napoleonovi a byl v Ondřejově ubytován po 4 měsíce. Tím byl položen základ protipožární ochrany a postupně v roce 1854 a v roce 1872 byly zakoupeny další dřevěné čtyřkolové stříkačky. Ty byly obsluhovány sice vycvičenými občany, ovšem celkem nahodile a bez organizačního pořádku. Ten nastal až když byl v roce 1882 založen sbor dobrovolných hasičů.

Počátky sboru dobrovolných hasičů v Ondřejově

        Stanovy byly schváleny dne 12.září 1881. První valná schůze se konala 10.ledna 1882 a zvoleni byli: předsedou Josef Palma, místopředsedou a pokladníkem Antonín Rýzner. Do výboru byli zvoleni: jednatelem Jan Pešek říd. učitel, hospodářem Josef Novotný, páter Jan Hybner farář, František Šalda, Ant. Kratochvíl, Jan Chytráček; za náhradníky: Jan Krucký, Václav Drož; revisory: Josef Lejček a Josef Drastil.

        Přispívajících členů bylo 86. Zakládajícími členy pak obce Kostelní Střímelice a Kaliště. Hasičský sbor v dalších letech čítal vždy 20 až 30 vycvičených členů.

        Pan Hugo Demartini, mistr komenický, městský rada a velitel hasičů v Karlíně, vycvičil za svého pobytu v Ondřejově v r. 1882-1883 zdejší sbor a dne 10. února 1884 byl valnou hromadou jmenován prvním čestným členem.

Fotografie členů sboru z roku 1882.
Zleva nahoře: Fr. Kratochvíl, Václ. Vilimovský, Jos. Novotný, Jan
Švanda, Jos. Bubeník
Dole: Jan Kratochvíl, Fr. Zahrádecký ml., Fr. Zahrádecký st., Fr.
Znamenáček 48, Fr. Znamenáček 85, Jan Konrád

        Na schůzi obecního zastupitelstva dne 29. prosince 1900 bylo všemi hlasy odhlasováno, aby byla zakoupena nová stříkačka, protože starší stříkačky již nebyly dostačující. Stříkačka byla zakoupena u firmy Smekal na Smíchově za 2200K a pak v Ondřejově za přítomnosti celého obecního zastupitelstva, hasičského sboru, zástupce firmy a četného obecenstva vyzkoušená k největší spokojenosti.


Pro zajímavost uvádím doslovný zápis uvedený v obecní kronice: Oslava při svěcení nové stříkačky dne 1.září 1901:

        V sobotu dne 30.srpna 1901 večer uspořádán průvod s lampiony a hudbou. Nejprve učiněno zastaveníčko kmotře velectěné paní radové Marii Zollmannové v hotelu "U hvězdy", pak zastaveníčko kmotře velectěné paní Marii Fričové, choti továrníka a majitele "Mandy". Hudba Ondřejovská procházela pak se světly po celou hodinu městečkem.
        Dne 1. září v neděli ráno "budíček". Po příchodu třetí kmotry velectěné paní Anny Pacákové, choti uzenáře z Vinohrad, rodem z Ondřejova bylo jí v poledne v bytě jejího otce p. Josefa Macháčka pořádáno zastaveníčko.
        Odpoledne o 2. hodině bylo požehnání a po něm průvod za přítomnosti zástupců 16 sborů se župním praporem, živnostenský spolek s praporem, nepřehledný zástup obecenstva domácího i z okolí ubíral se na náměstí, kde stála nová stříkačka květinami ozdobena. Důstojný p. farář Jos. Růžička ve své krásné řeči vylíčil důležitost, dobročinnost a obětavost hasičských sborů. Po té pak promluvil ještě župní jednatel p. Josef Kafka.
        Při svěcení každá kmotra dle návodu důst. pana faráře položila pravou ruku na stroj tak dlouho, až svěcení stříkačky bylo ukončeno. Obecní starosta p. František Šalda poděkoval pak důst. duchovenstvu, velectěným paním kmotrám i všem přítomným za účast při naší tak důležité slavnosti. Průvod pak při hudbě odebral se do chrámu. Po ukončení koncert v hostinci "U Vávrů" ve dvoře a taneční zábava.
        Na darech dobrotivých paní kmoter obdrženo 650K z kteréžto částky 400K na zaplacení stříkačky a zbytek na výlohy při slavnosti a do hasičské pokladny. Ku jmenovaným velectěným paním kmotrám byli obecním zastupitelstvem vysláni starosta hasičského sboru p. Josef Novotný a jednatel Jan Pešek.
        8. září 1929 bylo uspořádáno slavnostní předání motorové stříkačky sboru. Stříkačka byla zakoupena od firmy Ing. Bohuslav Ebert, Drahobejlova 1164, Praha 8 za 38760 Kč. Hadic bylo zvlášť koupeno 180m za 6300 Kč. Výkon stříkačky byl 1200 l/min. Tato stříkačka se ještě dnes nachází v naší hasičárně a čeká na celkovou renovaci.

 

předání nové motorové stříkačky dne 8. září 1929

        5.června 1932 uspořádal sbor zdařilou oslavu 50-ti letého trvání sboru. Průvodu se zúčastnili všechny místní spolky. Diplomy a zlaté medaile byli předány Františku Znamenáčkovi čp.48 za 50-ti leté členství. Antonínu Vomáčkovi čp. 162, Janu Kratochvílovi čp.141, Josefu Kalibovi čp.51, Václavu Čihákovi čp.122 a Josefu Švandovi čp.99 za 40-ti leté členství.

Roku 1934 má sbor 36 členů. Starostou je Václav Šebl st. čp. 6.


 

inventář sboru z roku 1935

(konec II.části)

 

Co je psáno v obecní kronice - rok 1932.

        Honitba
        V únoru dohodnut a schválen pronájem honitby na zdejším katastru panu Josefu Dřízhalovi za 3000 Kč ročně. V březnu provedeny volby do honebního výboru a zvolení: pp. Vl.Fuka starosta, Šebl Ant., Znamenáček Josef, Znamenáček J. a Kroupa Josef.

        50 ti leté trvání hasičského sboru
        5. června uspořádal sbor dobrov.hasičů zdařilou slavnost 50 ti letého trvání sboru. Průvodu se zúčastnily všechny místní spolky. Diplomy a zlaté medaile odevzdány pp Frant. Znamenáčkovi z č.p. 48 za 50 ti leté a Ant.Vomáčkovi čp.162, Janu Kratochvílovi čp. 141, Josefu Kalibovi čp.51, Václ. Čihákovi čp. 122 a F.Švandovi čp.99 za 40 ti leté členství.

        Drogerie
        1. července otevřena první drogerie v Ondřejově na náměstí v domě čp.52.

        Josef Šebl
        Obětí svého povolání možno nazvati tragický skon p.Jos.Šebla otec p.Jana Šebla, řezníka z čp. 138. Josef Šebl vezl 8.7. z Vlkovce fůru písku. Poblíže dráhy, když přijížděl vlak, povoz zastavil a postavil se před koně, drže je za uzdy. Koně se však náhle vzepjali, jeho porazili a přejeli. Utrpěl vážné vnitřní zranění a byl ihned dopraven do pražské všeobecné nemocnice, kde zakrátko skonal. Převezen byl do Ondřejova a pochován na zdejším hřbitově. Josef Šebl byl typický povozní a v tomto povolání strávil celý svůj život. Ze svých cest dovedl s humorem vyprávět různé příhody a proto zde vyznamenávám tuto jeho nešťastnou poslední jízdu.

        František Šalda
        Dne 16.září zemřel po těžké nemoci bývalý starosta a kronikář Ondřejova pan František Šalda čp. 16. V čele obce stál po 4 volební období od roku 1902 až do 1918. Za jeho starostování převalila se těžká mračna světové války, která mu ukládala nejtěžší úkol: Vyhověti všem. Památka jeho uctěna byla v příští schůzi obecního zastupitelstva povstáním.

        Kronika
        Nové zákonné nařízení o vedení obecní kroniky bylo vydáno 17.11.

        Obecní rozpočet
        Ve schůzi obecního zastupitelstva 5.prosince přečten a schválen obecní rozpočet na rok 1933.
        Potřeba na celkové vydání ...........73.000,-Kč
        Úhrada
        Příjem řádný ............................... 39.994,-
        40% přirážka k dani činžovní.............964,-
        350% k daním ostatním .... ..........32.042,50
        V rozpočtu je obsažena položka Kč 4.000,-- na Marii Šperklovou.

        Narození a zemřelí
        Během roku 1932 se v Ondřejově narodilo: 4 chlapci, 6 děvčat
        V témže roce zemřelo: 8 mužů 2 ženy

        Kolaudace
        Obecní stavební komise provedla kolaudaci čtyř obytných domů: číslo 177 – Ing. Jan Polák, číslo 178 – Podpl.F.Vejmelka, číslo 179 – Jan Vančata a 182 – J.Klokočník.

 

Kruh přátel hudby v Ondřejově informuje:

        Letos již svou 5.sezónu zahajil KPH recitálem zpěvačky Jany Červinkové za klavírního doprovodu Jana Valty. Koncert se konal 23.října.

        Program byl sestaven z děl Scarlattiho, Stradela, Dvořáka, Smetany,Mozarta a Pucciniho. Zazněly i známé árie z oper.
        Kytarový recital Pavla Seidla se konal 27.listopadu v sobotu 27. listopadu .Zařazeny byla díla Mertze, Paganniniho,Legnaniho, Coste, Bacha, Albenize, Janáčka a samotného interpreta P. Seidla.

        3.12. se nám přišla představit se svými žáky ZUŠ ze Říčan. Někteří z učinkujících jsou žáky naší ZŠ. Kdo toto vystoupení navštívil určitě nelitoval.

        Tradiční předvánoční posezení se letos konalo 11.prosince. Paní Čechová zahájila večer klavírními skladbami smetanovského repertoáru doplněného slovem o jednotlivých skladbách. Další program už byl v rukách muzikantů z vlastních řad, kteří doprovázeli zpěv koled a dotvářeli tak náladu večera.

        V počátku roku již 8.ledna si můžeme poslechnout díla J.Heydna, B.Martinů, N.Paganniniho, a B. Smetany v podání Smetanova tria ve složení Jitka Čechová (klavír) , Jan Páleníček (violoncello) a j.h. Václav Vonášek (fagot). S tímto souborem jsme se měli možnost seznámit již několikráte (tentokrát však v pozměněném složení). Koncert Tria von Aloe můžeme vyposlechnout 19.února. Vladislav Borovka (hoboj), Tomáš Františ (fagot), Jan Brabec (klarinet). Uslyšíme skladby K. Slavického, J.Iberta, J.S.Bacha, F.X..Turiho a D.Milhauda. Můžeme se opět těšit na akusticky zajímavý zážitek, který poskytuje prostor ve mlýně, kde dechové nástroje zněly díky dřevěnému stropu vždy dobře.

        Renezační a vokální skladby přednese DAD vokální kvintet ve složení: Šárka Bystroňová, Marie Zlatohlávková, Jindřiška Galová, Pavel Žemlička, Libor Velička. Datum koncertu: 19.března Koncertní vytížení, nám dobře známého Vlachova kvarteta způsobilo, že závěrečný koncert naší letošní sezóny uzavře právě toto kvarteto v jednom ze svých mala volných termínů.Budeme mít možnost vyslechnout skladby Haydnovy, Dvořákovy a Janáčkovy . Přijďte si poslechnout 23.dubna.

        Začátky koncertů jsou většinou v 19hod, ale přesto je dobré sledovat plakátové vývěsky, kde je uveden začátek aktuálně. Na nově umístěné vývěsce před mlýnem lze nalézt nejaktuálnější informace, případně slovo k programu, fotografie interpretů atd.

        Pokud se týká předprodeje pro nepravidelné posluchače se nic nezměnilo. Dvacet minut před začátkem je možné zakoupit vsupenky přímo ve mlýně. Předplatné je možné zakoupit u paní J.Havelkové Ondřejov 266, ale i před koncertem.

 

        Těšme se na příjemné zážitky v letošní koncertní sezóně.
P. Ř.               

 

Senátorské dny senátorky Heleny Rögnerové

I.pololetí 2005: Říčany, Městský úřad od 14.00 – 17.00 hodin: 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.2005.
Schůzku je možné domluvit předem u asistentky senátorky na tel.č. 257 073 105, 604260188.


 

Sdružená obec Baráčníků Ondřejov

si Vás dovoluje pozvat na divadelní hru:
Nejkrásnější válka

v podání ochotnického spolku z Chocerad.

Koná se v pátek 17. Prosince 2004 ve 20hod v místním Obecním domě.
Navštivte toto lehce laděné dílko, které jste mohli vidět zhruba před dvěma desetiletími v přeplněném sále hostince u Vávrů v podání ondřejovských ochotníků.

 

Společenská rubrika

Zlatá svatba
v listopadu 2004 oslavili manželé Antonín a Marie Tlamichovi z Ondřejova padesáté výročí svatby. Připojujeme se ke
gratulantům a přejeme jim ještě spoustu společně prožitých hezkých let.

Hodně zdraví a štěstí!!!!

Jubilea listopad - prosinec 2004
Šebl Jan, Ondřejov 83
Velinger Karel, Třemblat 84
Nováková Miloslava, Ondřejov 83
Pospíšilová Drahomíra, Ondřejov 81
Vávrová Věra, Třemblat 80
Šebl Jan, Ondřejov 85
Císař František, Turkovice 85
Lánová Marie, Ondřejov 85
Páleníková Jarmila, Ondřejov 75
Micková Emilie, Ondřejov 83

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Narození
Roman Horáček, Třemblat
Marek Tlamicha, Turkovice
Antonín Pác, Třemblat

Vítáme nové občánky mezi sebe a přejeme hodně zdraví a štěstí do života!!!

Úmrtí
Hana Čechová, Ondřejov

Ohlédnutí...
Jsou neuvěřitelné okamžiky, které nás znovu a znovu upozorňují, jak je vše pomíjivé a jak tomu pořád nechceme věřit. Hanka Čechová byla mezi námi, dlouhá léta se podílela na tvorbě Ozvěn. Bylo samozřejmé, že můžeme zvednout telefon, můžeme za ní zaběhnout, zkrátka byla tady. Jenže dnes už není a nám se tomu stále a stále nechce věřit a je nám to strašně líto.........
J. M.

Poděkování
Vyslovuji tímto srdečně poděkování Obecnímu úřadu v Ondřejově za milé přání k mým 80. narozeninám. Děkuji také za pěkný dárek, který jménem obecního úřadu mi předala paní Jiřinka Klokočníková a paní Jitka Staňková. Vážím si této pozornosti od obecního úřadu a přeji Vám všem hodně úspěchů ve Vaší práci.
S pozdravem Dr. Jaroslav Kroupa, Ondřejov 303

Děkuji obecnímu zastupitelstvu za blahopřání a dárek k mým 82. narozeninám.
Drahomíra Haislová

Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a milý dárek, který mi k mým narozeninám předala paní Ivana Klokočníková.
Antonín Dřízhal

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárek k mým 81. narozeninám.
Ludmila Hnízdová

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k narozeninám a milý dárek, který mi předala paní Klokočníková a paní Staňková.
Drahomíra Pospíšilová

Děkuji obecnímu úřadu v Ondřejově za přání a dar k mým narozeninám.
Miloslava Nováková

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Tlamichová

Děkujeme všem za projevení soustrasti a za rozloučení s naší maminkou, dcerou Hanou Čechovou.
Jana Čermáková, Hana Hanušková, Marie Dvořáková
s rodinami

Děkuji hasičům z Ondřejova a Turkovic za včasnou a šetrnou likvidaci požáru mého rodiného domu v Ondřejově č.p. 252.
A.Procházka

pata.png