Obsah

Zlenice

Typ: ostatní
Zlenice 6km

Zřícenina hradu Zlenice (hláska) z pol. 14. století, zpustlého kolem r. 1460. Dějiště románu "Zločin na Zlenicích hradě L.P.1318".

Pravděpodobnými zakladateli hradu Zlenice byli páni z Dubé. Jeho stavba, na ostrohu při vtoku říčky Mnichovky do Sázavy, časově spadá do 1. pol. 14. století. Ač je jeho historie krátká, pouhá dvě století, je pro nás typickou ukázkou středověkého šlechtického života v Čechách od vlády Jana Lucemburského až do vlády krále Jiřího z Poděbrad.

První písemné zmínky o zlenickém hradu hovoří o roce 1318, kdy je uváděn spor Oldřicha ze Zlenic a Ctibora z Kožlí. Není však zřejmé, zda Zlenice jsou názvem zříceniny hradu, či vztahuje-li se název na zaniklou osadu na druhém břehu řeky Sázavy.

Roku 1351 dává Jan ze Zlenic, který se v té době píše předsedou zemského soudu, hrad do zástavy. V letech 1361-1412 vlastní hrad spolu s přilehlým okolím Ondřej IV. z Dubé. Ten byl v té době nejvyšším královským sudím, stal se též autorem díla "Výklad na právo zemské české". Roku 1412 Ondřej IV. z Dubé bez dědiců umírá a hrad připadá jako léno králi.

Dalšími vlastníky panství jsou Boček starší z Poděbrad a Půta z Častolovic. V době husitských válek obývají hrad Vladykové z Konojed. Tento málo známý rod získal hrad díky Kuneši z Konojed, který jej roku 1415 zakoupil. Běta, dcera Kuneše z Konojed, užije Zlenice jako zástavy ve prospěch Kuneše Rozkoše z Dubé a Zdeňka Kostky z Postupic. Mezi věřiteli záhy vzniká vleklý spor o Zlenice. Po Kunešově úpadku se hrad stává majetkem pánů z Postupic. Po smrti Zdeňka Kostky spadá hrad do správy bratrům Burianu, Zdeňku a Mikuláši Trčkům z Lípy a krátce po té se opět stává majetkem Zdeňka z Postupic.

Zlenický hrad byl zničen v letech 1464 - 1466 Zelenohorskou Jednotou vedenou bývalým královým příznivcem Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Kostkové, stojící věrně při králi, byli patrně ve Zlenicích obleženi a dobyti. Kdy se tak stalo a za jakých okolností není známo. Roku 1465 se Zlenice uvádějí již jako hrad zbořený.

Nejnápadnější částí zříceniny jsou dnes trosky velké věže, zvané Hláska (viz obrázek).

Za účelem uchránit památku před zánikem bylo roku 1995 založeno Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice, které je současným správcem hradu a organizátorem probíhajících záchranných prací.

Podrobnější informace naleznete na www.zlenice.cz.

Zdroje: Mysliveček, Koubová, Vrbenská: Čas hradů v Čechách; http://www.pamatky.com.

Připravila: Hanka Doležílková


Vytvořeno: 16. 11. 2018
Poslední aktualizace: 16. 11. 2018 10:43
Autor: Správce Webu