Obsah

Odpad

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích

- směsný odpad (černý kontejner): každý čtvrtek

- kovy (šedivý kontejner/popelnice): každý 3-tí čtvrtek

- papír (modrý kontejner): každý čtvrtek

- plast (žlutý kontejner): každé pondělí a čtvrtek

- sklo (zelený kontejner/zvon): první středa v měsící

- olej z domácností (oranžová popelnice): po naplnění objednán svoz

 

Výkup sběrných surovin v Ondřejově

Firma POSKIER s.r.o. provozovna Ondřejov IČZ:CZS02063

Informace o uzavření sběrny šrotu v areálu zemědělského družstva

S omluvou oznamujeme všem zákazníkům, že se z důvodu nerentability nepodařilo udržet provoz sběrny pro maloobchodní výkup a proto zůstane do odvolání ZAVŘENO. Sběrna nezkrachovala, nemá žádné dluhy, jen si nedokáže vydělat na plat jednoho zaměstnance. Při marži 1,- Kč na kilogramu železa by bylo zapotřebí vykupovat měsíčně větší množství materiálu než dosud. Všechna potřebná povolení má firma v pořádku. Na konci roku prodloužila cejchování obou vah, a to za 10.000,- Kč. Takže jen na zaplacení těchto dvou "samolepek" by bylo zapotřebí vykoupit navíc deset tun železa.

Pokud na obecním pozemku před sběrnou odložíte kovový odpad nebo dosloužilé elektrospotřebiče, tak zajistíme jejich ekologickou likvidaci. Nezapomínejte však na to, že se nejedná o obecní sběrný dvůr, ale o soukromou firmu - neukládejte zde proto prosím pneumatiky, nábytek, plasty a nebezpečný odpad. Vyčkejte na pravidelné přistavení k tomu určenému kontejneru obecním úřadem.

                                                                                                                                                                     POSKIER s.r.o.

 

KOMPOSTÁRNA STRUHAŘOV.odt
  • e-mail:  ts@struharov.cz
  • IČO: 71294856
  • Mnichovická 179, 251 64 Struhařov

Vedoucí Technických služeb:   Pavel Dlouhý   778 007 742

Provozní doba kompostárny 1. 12. do 28. 2.

Út: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

Čt: 8:00 – 12:00

 

Provozní doba kompostárny 1. 3. do 30. 4.

Út: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

Čt: 8:00 – 12:00

So: 8:00 – 12:00

 

Provozní doba kompostárny 1. 5. do 30. 11.

Po: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Út: 12:30 – 16:30

St: zavřeno

Čt: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Pá: 12:30 – 17:30

So: zavřeno

Ne: 14:00 – 18:00

 
Honc Josef

Lensedly č. 8
Ondřejov 251 65

telefon: +420 603 753 267

honcjosef@seznam.cz

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

Informace o cenách a velikostech kontejnerů najdete na těchto webových stránkách:

http://www.auto-kovo.cz/

 

Povolení k likvidaci v našem okolí má např.:

Sběrný dvůr Mnichovice 

společnost Marius Pedersen a.s.