Obsah

Nakládání s odpady v době koronaviru

https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami

 

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz velkobjemového odpadu

se koná od 

úterý 13.10.2020 do neděle 18.10.2020

pro majitele nemovitostí z Ondřejova, Třemblat i Turkovic

kontejnery budou umístěny v areálu ZD v Ondřejově

 

pátek 16.10.2020 od 10.00 hod. do 17:00 hod.

budou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad

ve Třemblatech - v ulici Na Rybníku

v Turkovicích - v ulici K Březině

 

Svoz nebezpečného odpadu

se koná v sobotu 17.10.2020

v těchto místech a časech:

Ondřejov, areál ZD: 8:45 - 9:20

Třemblat, u požární nádrže: 8:00 - 8:30

Turkovice, u bývalé prodejny (u autobusové zastávky): 9:35 - 10:00

 

Odpad

Platba poplatku na rok 2020

Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích činí sazba poplatku 950,-Kč/osoba. Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Od 11. 5. 2020 je obnoven prodej známek pro svoz komunálního odpadu na přepážce OÚ.

Vzhledem k současným opatřením upřednostňujeme bezhotovostní platbu poplatku za svoz odpadu na rok 2020.

Stále můžete svoz odpadů zaplatit bezhotovostně, známky budeme distribuovat až se přiblížíme standardnímu režimu života, zatím je zajištěn svoz na loňské známky v loňské frekvenci.

Jak dál s odpady v naší obci

Informace o likvidaci odpadu v roce 2020

Co s odpadem

Pokyny pro bezhotovostní platbu

 

Svoz jedlých olejů a tuků

Nyní občané mohou dávat PETlahev s jedlým olejem k nádobě SKO (černá popelnice).

Tato PETlahev bude odvezena svozovou firmou Marius Pedersen.

Důležité: !!!!

- plastové lahve musí být pevně uzavřeny šroubovacím uvávěrem - nejde na ně dávat jen "zacvakávací víčko", při přepravě olej vytéká

- nedávat oleje do skleněných lahví - mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě

- nedávejte oleje do plastových kanistrů - svozová firma je nepobere do svozového boxu na autě

 

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích

- směsný odpad (černý kontejner): každý lichý týden ve čtvrtek 

- kovy (šedivý kontejner/popelnice): každý 3-tí čtvrtek

- papír (modrý kontejner): každý čtvrtek

- plast (žlutý kontejner): každé pondělí a čtvrtek

- sklo (zelený kontejner/zvon): první středa v měsící

- olej z domácností (oranžová popelnice): po naplnění objednán svoz

Vývoz černé popelnice na směsný odpad v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích

- černá popelnice svoz 1x 14 dní (120 l, 240 l): každý lichý týden ve čtvrtek

- černá popelnice svoz 1x 30 dní (120 l): první lichý čtvrtek v měsíci

- tyto vývozy začínají dnem 4. 6. 2020

Výkup sběrných surovin v Ondřejově

Firma POSKIER s.r.o. provozovna Ondřejov IČZ:CZS02063

Informace o uzavření sběrny šrotu v areálu zemědělského družstva

S omluvou oznamujeme všem zákazníkům, že se z důvodu nerentability nepodařilo udržet provoz sběrny pro maloobchodní výkup a proto zůstane do odvolání ZAVŘENO. Sběrna nezkrachovala, nemá žádné dluhy, jen si nedokáže vydělat na plat jednoho zaměstnance. Při marži 1,- Kč na kilogramu železa by bylo zapotřebí vykupovat měsíčně větší množství materiálu než dosud. Všechna potřebná povolení má firma v pořádku. Na konci roku prodloužila cejchování obou vah, a to za 10.000,- Kč. Takže jen na zaplacení těchto dvou "samolepek" by bylo zapotřebí vykoupit navíc deset tun železa.

Pokud na obecním pozemku před sběrnou odložíte kovový odpad nebo dosloužilé elektrospotřebiče, tak zajistíme jejich ekologickou likvidaci. Nezapomínejte však na to, že se nejedná o obecní sběrný dvůr, ale o soukromou firmu - neukládejte zde proto prosím pneumatiky, nábytek, plasty a nebezpečný odpad. Vyčkejte na pravidelné přistavení k tomu určenému kontejneru obecním úřadem.

                                                                                                                                                                     POSKIER s.r.o.

 

KOMPOSTÁRNA STRUHAŘOV
  • e-mail:  ts@struharov.cz
  • IČO: 71294856
  • Mnichovická 179, 251 64 Struhařov

Vedoucí Technických služeb:   Pavel Dlouhý   778 007 742

Ve státem uznávané svátky je Kompostárna zavřena.

Provozní doba kompostárny 1. 12. do 28. 2.

Út: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

Čt: 8:00 – 12:00

 

Provozní doba kompostárny 1. 3. do 30. 4.

Út: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

Čt: 8:00 – 12:00

So: 8:00 – 12:00

 

Provozní doba kompostárny 1. 5. do 30. 11.

Po: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Út: 12:30 – 16:30

St: zavřeno

Čt: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Pá: 12:30 – 17:30

So: zavřeno

Ne: 14:00 – 18:00

 
Honc Josef

Lensedly č. 8
Ondřejov 251 65

telefon: +420 603 753 267

honcjosef@seznam.cz

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

Informace o cenách a velikostech kontejnerů najdete na těchto webových stránkách:

http://www.auto-kovo.cz/