Obsah

 

Informace o placení poplatku a o svozu odpadů pro rok 2022

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali o platbách za svoz komunálního odpadu pro rok 2022. Poplatek se nemění a zůstává 950Kč. Je nutné uhradit za trvale hlášené osobyrekreační objekty od 1.1.2022 do 31.3.2022. Známka na popelnici z roku 2021 je platná do 31.3.2022.

Harmonogram svozu nám svozová firma zatím nezaslala, bude uveřejněn hned, jak ho obdržíme zde a na obecních vývěskách.

Pokud budete mít zájem o výměnu popelnic SKO za jinou velikost (120l nebo 240l), je nutné, abyste v den platby nebo vyzvednutí známky přivezli na úřad prázdnou popelnici, a bude Vám vyměněna zdarma. (V případě výměny popelnice se informujte telefonicky (tel. 312 315 358) nebo e-mailem (podatelna@obecondrejov.cz) na stav zásob popelnic, jelikož na skladě máme omezený počet. Nové nádoby objednáváme dle poptávky.)

Rádi bychom Vás požádali, abyste poplatky za komunální odpad platili, pokud je to možné převodem z účtu na účet nebo složenkou. Po uhrazení platby prosím vyčkejte 1- 2 dny s vyzvednutím známky na OÚ Ondřejov, než se nám peníze připíší na účet. Raději se telefonicky (tel.: 312 315 358) nebo e-mailem (podatelna@obecondrejov.cz).

Bankovní převod nebo složenka: Číslo účtu: 3722201/0100 + návod na sestavení variabilního symbolu pro Vaši nemovitost najdete zde:

Sestavení variabilního symbolu a ceník za SKO

č.1_2021 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (3).pdf (1.88 MB)

č.2_2021 obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (2).pdf (1.65 MB)

4.1.2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

Harmonogram svozu barevných popelnic systému "Door to door" od září do prosince 2021

Harmonogram svozu systému - Door to door - od 9-12/2021 (132.6 kB)

 

Harmonogram svozu z kontejnerových míst od září do prosince 2021

Harmonogram svozu z kontejnerových míst od 9-12/2021 (135.65 kB)

 

Svoz velkoobjemového odpadu

se koná od

19.10.2021 do 24.10.2021

pro majitele nemovitostí z Ondřejova, Třemblat i Turkovic

kontejnery budou umístěny v areálu ZD v Ondřejově

 

v pátek 22. 10. 2021 od 10:00 - 17:00 hod.

budou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad:

ve Třemblatech - v ulici Na Rybníku

v Turkovicích - u bývalé prodejny (autobusová zastávka)

 

Svoz nebezpečného odpadu

se koná 23.10. 2021

v těchto místech a časech:

Ondřejov, areál ZD: 8:45 - 9:20 hod.

Třemblat, u požární nádrže: 8:00 - 8:30 hod.

Turkovice, u bývalé prodejny (autobusová zastávka): 9:35 - 10:00 hod.

 

-------------------------------------------------------------------------------- 20.9.2021 -----------------------------------------------

 

BAREVNÉ POPELNICE - TŘÍDĚNÝ ODPAD - SYSTÉM "DOOR TO DOOR"

Barevné popelnice na tříděný odpad o objemu 240l je možné vyzvedávat v areálu ZD, Družstevní ulice, ve dnech:

24.8.2021 od 8:00 - 18:00 hod.

26.8.2021 od 8:00 - 18:00 hod.

4.9.2021 od 9:00 - 13.00 hod.

Na místě je potřeba vyplnit, podepsat Smlouvu o výpůjčce a předávací protokol

.....................................................................23.8.2021 ..................................................................

Termíny svozu SKO (černá popelnice) 1x30 dní:

10.6.2021; 8.7.2021; 5.8.2021; 2.9.2021; 30.9.2021; 14.10.2021; 11.11.2021; 9.12.2021

---------------------------------------------------------16.6.2021 ---------------------------------------------

Roští určené ke štěpkování lze odkládat pouze v areálu bývalého ZD Ondřejov a to jen ve všední dny od 6 - 18 hodin.

 

----------------------------------------------------------------------3.6.2021 ------------------------------------------------------

Harmonogram svozu odpadů od 6-2021 Ondřejov.pdf (191.76 kB)

 

---------------------------------------------------------- 26.5.2021 -----------------------------------------------------------

Kompostárna Struhařov 

otevírací doba: PO - PÁ 7:00-12:00  12:30-16:30

                            SO 7:00-15:00

 

Pravidla pro příjem odpadu:

pokud se občané prokáží dokladem totožnosti a kartičkou nebo potvrzením z obce Ondřejov, mohou bezplatně odložit bioodpad (listí, tráva, dřevo). Ostatní viz ceník Kompostárny Struhařov http://www.struharov.cz/technicke-sluzby/kompostarna/oteviraci-doba/

 

AMAR INSTALACE s.r.o.

Úzká 185

251 64 Struhařov

IČ:27120392
DIČ:CZ27120392

info@amarinstalace.cz

https://www.amarinstalace.cz/

 

---------------------------------11.5.2021 ----------------------------

Svoz velkoobjemového odpadu

se koná od

úterý 4. 5. 2021 do neděle 9. 5. 2021

pro majitele nemovitostí z Ondřejova, Třemblat i Turkovic

kontejnery budou umístěny v areálu ZD v Ondřejově

 

v pátek 7. 5. 2021 od 10:00 - 17:00 hod.

budou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad:

ve Třemblatech - v ulici Na Rybníku

v Turkovicích - u bývalé prodejny (autobusová zastávka)

 

Svoz nebezpečného odpadu

se koná v sobotu 8. 5. 2021

v těchto místech a časech:

Ondřejov, areál ZD: 8:45 - 9:20 hod.

Třemblat, u požární nádrže: 8:00 - 8:30 hod.

Turkovice, u bývalé prodejny (autobusová zastávka): 9:35 - 10:00 hod.

 

------------------------------------------------------------1.4.2021 ------------------------------------------------------------------

Kompostárna Struhařov

více informací a provozní dobu naleznete zde - http://www.struharov.cz/technicke-sluzby/kompostarna/oteviraci-doba/

-------------------------------------------------------------10.3.2021------------------------------------------------------------------

Při platbě složenkou nebo převodem z účtu, prosím vyplňte "Prohlášení plátce poplatku" a odevzdejte při vyzvednutí známky na Obecním úřadě.

Prohlášení plátce poplatku pro rok 2021 (262.53 kB)

Děkujeme 

Dana Neumannová

--------------------------------------------------------------25.1.2021-------------------------------------------------------------------

Informace o placení poplatku a o svozu odpadů pro rok 2021 

Vážení spoluobčané,

svozy směsného odpadu budou probíhat 1x14 dní v lichý čtvrtek1x30 dní první lichý týden v měsíci ve čtvrtek.

Pokud budete mít zájem o výměnu popelnic SKO za jinou velikost (120l nebo 240l), je nutné, abyste v den platby nebo vyzvednutí známky přivezli na úřad prázdnou popelnici, a bude Vám vyměněna zdarma. (V případě výměny popelnice se informujte telefonicky (tel. 312 315 358) nebo e-mailem (podatelna@obecondrejov.cz) na stav zásob popelnic, jelikož na skladě máme omezený počet. Nové nádoby objednáváme dle poptávky.)

V roce 2021 nedochází ke změně systému svozu odpadu a vše zůstává stejné jako v minulém roce.

Harmonogram svozu - SKO, kovy, papír, plast, sklo

Apelujeme na Vás, abyste veškeré nádoby na svozy připravili k vývozu již dne předem (nikoli ráno v den vývozu) a pokud nebude nádoba vyvezena, nechali ji před domem pro případný následný vývoz, který si domluvíte s pracovníky dispečinku firmy Marius Pedersen a.s., tel. 493 647 701.

Je možné, že se budou v zimě měnit časy svozu (zapadlá auta, nesjízdnost, atd.) - tedy firma může přijet i dopoledne někam, kde jezdí stabilně odpoledne nebo naopak. Vývoz je prováděn od 6:00 do 22:00 hod..

Pokud svozová firma nesveze některé nádoby na směsný komunální odpad z důvodu nesjízdnosti komunikace, je možné dávat odpad do pytlů a nechat je u nádob při dalším svozu,kdy bude vše svezeno.

Žádáme Vás, abyste měli všechny typy popelnic po celou dobu mezi vývozy uklizené na vlastních pozemcích, nikoliv před nemovitostí u silnice.

Vývoz na známky z roku 2020 bude prováděn do 31.3.2021.

Poplatek je možné hradit dle informací o placení poplatku bezhotovostním převodem z účtu na účet, složenkou nebo na obecním úřadě od 4.1.2021 v úřední hodiny.

Platba poplatku za odpad na rok 2021 - změna úředních hodin od 15.2.2021 (117.34 kB)

Platba poplatku za odpad na rok 2021 - úřední hodiny do 15.2.2021

Ceník za svoz komunálního odpadu na rok 2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (264.97 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (152.02 kB)

Známku je možné si vyzvednout na obecním úřadě po obdržení platby. Po uhrazení platby prosím vyčkejte 1- 2 dny s vyzvednutím známky na obecním úřadě, než se nám peníze připíší na účet. Raději se telefonicky (tel.: 312 315 358) nebo e-mailem (podatelna@obecondrejov.cz) dotažte, jestli již platbu evidujeme a kdy si máte známku vyzvednout, aby jste nemuseli čekat mezi platícími občany.

NOVINKA PRO ROK 2021 - TŘÍDĚNÝ ODPAD - DOOR TO DOOR

V průběhu roku 2021 bude Obec Ondřejov přecházet ze systému donáškového svěru tříděného odpadu (plast, papír, bio) na systém sběru od domácností. Pro Vás to znamená, že papír, plast a nově i bioodpad bude svozová firma svážet přímo od Vašich domovů.

Již nyní máte možnost se přihlásit do tohoto systému. Stačí, když vyplníte závaznou přihlášku a doručíte na OÚ Ondřejov.

více informací k door to door + závazná přihláška k odběru nádob na tříděný odpad

Svoz jedlých olejů a tuků

Nyní občané mohou dávat PETlahev s jedlým olejem k nádobě SKO (černá popelnice).

Tato PETlahev bude odvezena svozovou firmou Marius Pedersen.

Důležité: !!!!

- plastové lahve musí být pevně uzavřeny šroubovacím uvávěrem - nejde na ně dávat jen "zacvakávací víčko", při přepravě olej vytéká

- nedávat oleje do skleněných lahví - mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě

- nedávejte oleje do plastových kanistrů - svozová firma je nepobere do svozového boxu na autě

----------------------------------------------------------7.1.2021---------------------------------------------------------------------------

Měsíční svoz popelnic 120l v roce 2021

je stanoven na 7.1.2021

(další rozpis svozů bude zveřejněn po obdržení harmonogramu od svozové firmy)

 

--------------------------------------------------------30.12.2020--------------------------------------------------------------------------

Nakládání s odpady v době koronaviru

https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami

2020

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz velkobjemového odpadu

se koná od 

úterý 13.10.2020 do neděle 18.10.2020

pro majitele nemovitostí z Ondřejova, Třemblat i Turkovic

kontejnery budou umístěny v areálu ZD v Ondřejově

 

pátek 16.10.2020 od 10.00 hod. do 17:00 hod.

budou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad

ve Třemblatech - v ulici Na Rybníku

v Turkovicích - v ulici K Březině

 

Svoz nebezpečného odpadu

se koná v sobotu 17.10.2020

v těchto místech a časech:

Ondřejov, areál ZD: 8:45 - 9:20

Třemblat, u požární nádrže: 8:00 - 8:30

Turkovice, u bývalé prodejny (u autobusové zastávky): 9:35 - 10:00

 

Odpad

Platba poplatku na rok 2020

Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích činí sazba poplatku 950,-Kč/osoba. Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Od 11. 5. 2020 je obnoven prodej známek pro svoz komunálního odpadu na přepážce OÚ.

Vzhledem k současným opatřením upřednostňujeme bezhotovostní platbu poplatku za svoz odpadu na rok 2020.

Stále můžete svoz odpadů zaplatit bezhotovostně, známky budeme distribuovat až se přiblížíme standardnímu režimu života, zatím je zajištěn svoz na loňské známky v loňské frekvenci.

Jak dál s odpady v naší obci

Informace o likvidaci odpadu v roce 2020

Co s odpadem

Pokyny pro bezhotovostní platbu

 

Svoz jedlých olejů a tuků

Nyní občané mohou dávat PETlahev s jedlým olejem k nádobě SKO (černá popelnice).

Tato PETlahev bude odvezena svozovou firmou Marius Pedersen.

Důležité: !!!!

- plastové lahve musí být pevně uzavřeny šroubovacím uvávěrem - nejde na ně dávat jen "zacvakávací víčko", při přepravě olej vytéká

- nedávat oleje do skleněných lahví - mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě

- nedávejte oleje do plastových kanistrů - svozová firma je nepobere do svozového boxu na autě

 

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích

- směsný odpad (černý kontejner): každý lichý týden ve čtvrtek 

- kovy (šedivý kontejner/popelnice): každý 3-tí čtvrtek

- papír (modrý kontejner): každý čtvrtek

- plast (žlutý kontejner): každé pondělí a čtvrtek

- sklo (zelený kontejner/zvon): první středa v měsící

- olej z domácností (oranžová popelnice): po naplnění objednán svoz

Vývoz černé popelnice na směsný odpad v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích

- černá popelnice svoz 1x 14 dní (120 l, 240 l): každý lichý týden ve čtvrtek

- černá popelnice svoz 1x 30 dní (120 l): první lichý čtvrtek v měsíci

- tyto vývozy začínají dnem 4. 6. 2020

Honc Josef

Lensedly č. 8
Ondřejov 251 65

telefon: +420 603 753 267

honcjosef@seznam.cz

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

Informace o cenách a velikostech kontejnerů najdete na těchto webových stránkách:

http://www.auto-kovo.cz/