Provozní doba sběrného dvora v Ondřejově

 Otevírací doba: Úterý - Pátek 8-18, Sobota 8-13

vykupujeme:

  • všechny kovové odpady - železo, měď, hliník, nerez... atd, kabely
  • papír
  • mimo to je možné na sběrně odevzdat k ekologické likvidaci veškerý vysloužilý elektroodpad
  • veškeré elektrospotřebiče z domácnosti - pračky, myčky, sporáky, televize, počítače, konvice, rádia atd. 
  • baterie a akumulátory, včetně autobaterií
  • úsporné žárovky, zářivky atd.

Odběr elektrospotřebičů je zdarma, u některých druhů, například autobaterie, poskytujeme úplatu dle aktuální výkupní ceny.

Aktuální výkupní ceny jsou vždy uvedeny na provozovně.

 

Harmonogram svozů bio odpadu rok 2017

Kopie - Harmonogram svozů BIO 2017 - Ondřejov.pdf

  

KOMPOSTÁRNA STRUHAŘOV.odt

 Honc Josef
Lensedly č. 8
Ondřejov 251 65

telefon: +420 603 753 267

honcjosef@seznam.cz

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

Informace o cenách a velikostech kontejnerů najdete na těchto webových stránkách:

http://www.auto-kovo.cz/

Sběrný dvůr Mnichovice 

www.sluzby.mnichovice.info/index.php/sberny-dvur  

Sběrný dvůr Struhařov

www.struharov.cz/technicke-sluzby/sberny-dvur 

 

pata.png