PŘEHLED POPLATKŮ V OBCI ONDŘEJOV

(platné pro rok 2015)

       
Druh poplatku částka splátky vyhláška
odpad 650 ,-osoba/rok* ano č. 3/2014 a č. 1/2011
stočné

975,-

osoba/rok**

po domluvě výši poplatku na daný rok odsouhlasuje zastupitelstvo obce

Poplatek za psa byl zrušen vyhláškou č. 1/2013 o povinném označení psů mikročipy

*počet trvale žijících osob

** počet osob užívajících nemovitost

hotově nebo kartou na podatelně OÚ

Způsob platby: hotově nebo kartou na podatelně OÚ
  převodem z účtu
  poštovní poukázkou
číslo účtu: 3722201/0100
Variabilní symbol: vždy uveden na faktuře nebo poštovní poukázce
pata.png