Veřejné zakázky

Informace o níže uvedených veřejných zakázkách najdete na našem profilu zadavatele na této adrese:

http://obecondrejov.profilzadavatele.cz/

 

Výběrová řízení probíhající:

"Pořízení kompostérů pro obec Ondřejov"

 

Veřejné zakázky, kde byl vybrán dodavatel a dodávka probíhá:

Vestavba učebny v podkroví ZŠ Ondřejov

Zpracování územního plánu obce Ondřejov

Rekonstrukce střešního pláště 

Ukončené veřejné zakázky:

Celková oprava tří lesních cest v obci Ondřejov  

Revitalizace veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích

Novostavba mateřské školy v obci Ondřejov

Dodávka a montáž centrálního vysavače pro novostavbu mateřské školy v Ondřejově

Dodávka a montáž vybavení pro novostavbu mateřské školy v Ondřejově

Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov

Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska Ondřejov

 

 

pata.png