Stavby

Kostel sv. Šimona a Judy

Je stavbou románskou, zbarokizovanou v roce 1668, se slušným vnitřním zařízením. Další úpravy pocházejí z let 1848-65 a 1876. Ke kostelu přísluší fara vystavěná ve slohu barokního městského typu z let 1778-80.

mvc-206f.jpgimg00026.jpgmvc-025f.jpgmvc-026f.jpg

mvc-006f.jpgmvc-002f.jpg

Základní škola č.p. 68

Nejstarší část budovy pochází z roku 1836, o čemž svědčí zajímavý pískovcový portál.

mvc-188f.jpgmvc-030f.jpg

Dům č.p. 15

Dům v jižní části náměstí je příkladem barokního středočeského statku.

mvc-041f.jpgmvc-044f.jpg

Dům č.p. 16

Dům v jižní části náměstí je významný tvarem střechy a pískovcovým vchodovým portálem.

mvc-052f.jpgmvc-046f.jpgmvc-050f.jpg

Dům č.p 38

Dům ve východní části náměstí je celkově zajímavá stavba původního statku opatřená neobvyklými půdními větráky. Sídlo bývalé kampeličky není v současné době v dobrém technickém stavu.

mvc-212f.jpgmvc-057f.jpgmvc-056f.jpg

Dům č.p. 26

Zajímavý barokní portál má také tento dům v Choceradské ulici. V současné době bohužel není v příliš dobrém technickém stavu.

mvc-063f.jpgmvc-066f.jpg

Dvě barokní sochy

V prostoru náměstí se nacházejí dvě barokní sochy sv. Ondřeje a Jana Nepomuckého. Jedná se ale o kopie původních soch z červeného pískovce.

mvc-069f.jpgmvc-074f.jpgmvc-018f.jpgmvc-013f.jpg

Empírový pomníček

Vpravo od terasovitě upraveného vstupu na hvězdárnu ČAV se nachází pískovcový obelisk s vytesaným křížem na vrcholu. Nechal jej postavit ondřejovský farář Václav Horáček (1789-1847), obrozenecký nadšenec, člen Matice české a Musea království českého, spoluzakladatel Klárova ústavu slepců. Jako student univerzity se r. 1800 přihlásil na výzvu panovníkovu do dobrovolnické legie sestavené z pražských studentů. Přestože legie došla jen do Č. Budějovic a do bojů nezasáhla, někteří studenti na nezvyklé útrapy zahynuli. Osobně jim do Budějovic přijel poděkovat sám císař. Do Prahy se vrátili až v r. 1801.
Pro Václava Horáčka zůstala účast na pochodu 200 studentů nezapomenutelným zážitkem. Často chodil na vrch Mandina hůra, odkud je rozhled daleko na jih. V r. 1843 pak nechal na vrcholu vztyčit tento pomník. S nápisem v latině a v češtině připomíná tažení „ … pluku akademického“, sám Horáček se představil jako “tehdáž téhož pluku oud, chtěvší bojovati za krále mileného, za milovanou vlast“.
Když Josef Frič, mecenáš české vědy, koupil vrch Mandu nad Ondřejovem, aby zde postavil hvězdárnu, nevyhovovalo dominantní umístění pomníku na vrcholu jeho velkorysým kompozičním záměrům a zahradním úpravám a proto nechal celý pomník přenést s vrcholu kopce na spočinek jižního svahu, kde je dosud.

mvc-105f.jpgmvc-107f.jpg

Vila Leonora

Pod hvězdárnou stojí vila Leonora sl. Eleonory Ehrenbergové, všeobecně známé jako první Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě. Na místním hřbitově se nalézá i její hrob.

mvc-092f.jpgmvc-089f.jpgmvc-083f.jpgmvc-093f.jpg

mvc-085f.jpgmvc-088f.jpg

Hvězdárna

Ve velice pěkném parku na vrchu Mandě se nachází hvězdárna, pozoruhodná především původními účelovými stavbami navrženými architektem Fantou z let 1898-1925. Obsáhlé fotogalerie naleznete na stránkách Astronomického ústavu (www.asu.cas.cz).

mvc-116f.jpgmvc-112f.jpgmvc-139f.jpgmvc-128f.jpg

mvc-113f.jpgmvc-141f.jpgmvc-130f.jpgmvc-133f.jpg

Smírčí kámen

V severozápadní části nad obcí stojí „Smírčí kámen“ na místě, kde se pobili dva žebráci o vyžebraný chléb.

mvc-098f.jpg

Kubětín

Zaniklou osadu Kubětín z dob třicetileté války připomínají dnes již málo zřetelné rozvaliny v lese asi 1 km severně od obce.

Malolisté lípy

Vzácné malolisté lípy před kostelem jsou památkově chráněné stromy staré kolem 250 let.

mvc-007f.jpgmvc-009f.jpgmvc-010f.jpg

Památník padlým

Doby válečné připomíná památník padlým ve středu náměstí navržený architektem Otou Rothmayerem.

mvc-194f.jpg

Kovový pomníček

Pomníček navržený sochařem Nušlem v parku u kostela označuje místo, kde byla německými okupanty vytržena Lípa svobody

mvc-020f.jpgmvc-021f.jpgmvc-022f.jpg

Fotografoval: Jiří Beránek; letecký snímek kostela: Michal Baďura

Vyhledat v textu

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

mvc-006f.jpg

mapka_cr_strc.gif

Návštěvnost stránek

420382
pata.png