Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 10. 9. 2018

Záměr pachtu

Záměr zápůjčky

Záměr směny k. ú. Ondřejov u Prahy

Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 5. 2018

Záměr_směny, k.ú. Ondřejov u Prahy

FÚ Říčany - VV- Daň z nemovitých věcí rok 2018

MěÚ Říčany- VV-Oznámení projednání ÚP Říčany

Ministerstvo dopravy - oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí a rozkladu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 4. 2018

Záměr směny a výprosy k. ú. Turkovice u Ondřejova

Záměr směny k. ú. Třemblat

Záměr prodeje,směny, k.ú.Třemblat

VV - KÚ Stř. kraje - Rozhodnutí

Veřejné projednání návrhu územního plánu Chocerady - více informací zde:  Chocerady verejne projedneni navrhu UP.pdf

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov - Schválený rozpočet na rok 2018

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 

Veřejná vyhláška - zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Ondřejov

Změna č. 5 ÚP Ondřejov

Zpráva o šíření a vývoji znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v roce 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 3. 2018

Informace _Vyroční zprava za rok 2018.pdf

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov -  návrh rozpočtu na rok 2018

Střednědobý výhled 2019-2023

DSO Ladůn kraj - pozvánka na valnou hromadu

KÚ Stř. kraje - Rozhodnutí. Opatření obecné povahy se zrušuje

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 2. 2018

DSO Vejborka rozpočet 2018 DSO Vejborka rozpočet 2018

DSO Vejborka rozpočtový výhled 2018-2021

Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf

SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu

Ministerstvo dopravy - VV - Děti země, D1

DSO LK - Oznámení o zasedání hodnotící komise

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jan Kubát

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22. 1. 2018

MÚ Říčany - písemnost pan Jaroslav Koukl

Valná hromada Honebního společenstva Ondřejov

MÚ Mnichovice - územní rozhodnutí (dělení, scelování)

DSO LK - rozpočtové opatření 1-7/2017

DSO LK - Rozpočet 2018

Exekutorský úřad Praha 2, čp 41 Třemblat

Oznámení o době a konání II. kola volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny.pdf

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jan Kubát

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2017

Volby prezidenta ČR - první zasedání okrskových volebních komisí Volby prezidenta CR_zasedani okrskovych komisi.pdf

Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12.-13.1.2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby prezidenta ČR 2018

MěÚ Říčany - Omezení dopravy Černé Voděrady

SO Ladův kraj - oznámení výzvy k podání soutěžních návrhů

SO Ladův kraj - Valná hromada - Pozvánka pro občany a starosty (1).pdf

SO Ladův kraj - Návrh rozpočtu 2018.pdf

MěÚ Mnichovice: Zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČOV Turkovice a kanalizace, Lensedly -splašková kanalizace

MěÚ Říčany - Jaroslav Koukl - písemnost

Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov: 

Rozpočtové provizorium na rok 2018.docx

Návrh Rozpočtového výhledu 2018-2021.docx

Schválený rozpočet rok 2017 Rozpočet na rok 2017.xlsx

Rozpočtové opatření č.1 k 13.11.2017.xlsx

Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy - kácení

SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

DSO LK - Rozpočtové opatření 5-2017 .xls

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2017

MěÚ Mnichovice - Krásné Vyhlídky II

Pozvánka: valná hromada starostů Ladova kraje.pdf 

Návrh rozpočtu na rok 2017 DSO Svazková škola Ondřejov

Záměr směny - ČOV Turkovice

Nařízení státní veterinární správy - včelí mor

Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 8. 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. 10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - Oznámení o místě a čase konání voleb.odt

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - Stanovení minimálního počtu členů OVK

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - svolání prvního zasedání OVK

20170921 Veřejná vyhláška_dopravní omezení.pdf

MZE návrh opatření obecné povahy_zastavení těžeb dřeva 503717004_1_55197_2017-MZE-16212.pdf

MěÚ Mnichovice - Oznámení o zahájení řízení - Krásné vyhlídky II

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Michaela Kurečajová

Oznámení o zahájení řízení - SO Ladův kraj - Krásné vyhlídky II

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - stanovení počtu a sídla volebních okrsků.pdf

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 9. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Výzva k vyzvednutí písemnosti Michaela Kurečajová

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27. 7. 2017

Záměr prodeje části p. č.1734/5 a 14, k. ú. Třemblat

Záměr prodeje p. č. 2324/6, k. ú. Ondřejov

Rozhodnutí - čj. 1003/2017, sp. zn. Ko 2/2014-36

Svazek obcí Ladův kraj - závěrečný účet 2016

Ministerstvo dopravy - stavební povolení D1 Modernizace

MěÚ Říčany - Kateřina Altrichterová - uložení písemnosti

MěÚ Říčany - Vávrová Františka - uložení písemnosti

Koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí

Městský úřad v Říčanech - VV - opatření obecní povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad v Říčanech - VV - ÚP Senohraby - zahájení projednávání

Obec Ondřejov - záměr pronájmu-nám. 9. května čp 50

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dražební vyhláška p.č. 1856

Dražební vyhláška, Třemblat

Veřejná služba

VV - Oznámení o zahájení řízení

SORJ - Vykaz zisku a ztraty.pdf

SORJ -Vykaz Fin 2-12M k 31.12.2016.pdf

SORJ - Rozvaha.pdf

SORJ - Priznani k DPPO 2016 k tisku.pdf

SORJ - Priloha k ucetni zaverce.pdf

ZÚ SORJ 2016.pdf

Závěrečný účet LK - titul.strana - užší rozsah.pdf

Pozvánka na valnou hromadu LK .pdf

Oznámení - Rozpočtový výhled Ladova kraje (1).pdf

Oznámení o uložení nalezené věci

Opatření obecné povahy - komunikace Turkovice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 5. 2017

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ondřejov rok 2017

Rozpočet SORJ 2017 Rozpočtový výhled SORJ.pdf

Ministerstvo dopravy - Veřejná vyhláška

Dražební vyhláška čp 41, k.ú. Třemblat

Ukončení nařízení ohledně nákazy včelího moru - Praha-východ

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Šárka Bittmanová

Včelí mor - nařízení mimořádná veterinární opatření

Městský úřad Říčany - písemnost Vávrová Fr., Zámyslický Alois

Městský úřad Mnichovice Územní rozhodnutí - vodovod a kanalizace ulice Na babě

Záměr prodeje Pick-up

Městský úřad Říčany - písemnost Beneš Přemysl

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 4. 2017

zápis ZO 13. 3. 2017.pdf

Projekt pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

Záměr prodeje - p. č. 2646/1 k. ú. Ondřejov

Rozpočet SO Region Jih 2017.pdf

Dražební vyhláška - Finanční úřad pro hl. město Prahu

Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Mladá Boleslav

Ladův kraj - schválený rozpočet na rok 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací - rok 2016

Městský úřad Mnichovice- Veřejná vyhláška - Jana Horová

Městský úřad říčany- Výzva k vyzvednutí písemnosti_Filip Staněk.pdf

SÚ Mnichovice - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání D1-modernizace úsek 1, most Šmejkalka

ÚZSVM - agenda nedostatečně zapsaných vlastníků v KN - aktualizace k 1. 2. 2017

Oznámení o zahájení výběrového řízení na ředitele/ku MŠ Ondřejov

MŽP - veřejná vyhláška, optaření obecné povahy pro usmrcování kormorána velkého

Výzva k vyzvednutí písemnosti - pan Dominik Kyncl, Dlážděná 375, Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 2. 2017

Veřejná vyhláška -Městský úřad Mnichovice - vrtaná studna - územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška - Městský úřad Mnichovice - územní rozhodnutí

Návrh rozpočtu obce Ondřejov na rok 2017

Informace k návrhu rozpočtu na rok 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 1. 2017

Výzva k vyzvednutí písemnosti - pan Dominik Kyncl

Návrh rozpočtu SO Ladův kraj na rok 2017

Změna pozvánky na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 12. 

Podávání žádostí na změnu územního plánu

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - objízdná trasa Struhařov

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Kaliště

Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Dotace CAS pro JSDH Ondřejov

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Adam Fochler, Na Rybníku 87, Třemblat

Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 ÚP Černé Voděrady 

Odstávka elektřiny Turkovice 20. 10. 2016

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Pavel Svoboda

Záměr pronájmu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 3.10.2016

Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení včelího moru plodu

Záměr prodeje

Oznámení o místě a datu konání voleb do zastupitelstva Stř. kraje

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2016

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016 - jmenování zapisovatelů OVK

Usnesení - dražební vyhláška

Záměr prodeje

Záměr prodeje

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016- stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

Dražební vyhláška na dražbu nemovitých věcí

Výběrové řízení na zubního lékaře - Ondřejov

Dražební vyhláška na dražbu nemovitých věcí

Uzavírka silnice III. třídy Lensedly-Poddubí

Zahájení projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Černé Voděrady

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2016

Konkursní řízení na pozici ředitele/lky Mateřské školky Ondřejov

Kalkulace stočného pro rok 2016

Ladův kraj - závěrečný účet 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet SORJ 2015

Závěrečná zpráva z kontroly hospodaření SORJ za rok 2015

Záměr pronájmu

Pozvánka na veřejné projednání územního plánu

Vyměření daně z nemovitostí rok 2016

Výzva k vyzvednutí písemnosti - paní Růžena Křivánková

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 5. 2016

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 11. 4. 2016

Zrušovací vyhláška č. 1/2016

Usnesení o ustanovení opatrovnice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 3. 2016

Schválený rozpočet obce na rok 2016

Výzva k vyzvednutí písemnosti paní R. Křivánková

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 3. 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ondřejov ze den 4. 1. 2016

Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu obce Ondřejov

Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Stř. kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016)

Výběrové řízení - zubní lékař

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 2. 2016

Návrh rozpočtu Obce Ondřejov na rok 2016

Svazek obcí Region Jih - rozpočet 2016

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Oznámení o opatření obecné povahy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 4. 1. 2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 22. 12. 2015

Zpráva o šíření a vývoji znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v listopadu 2015

Dražební vyhláška, Exekutorský úřad Praha 10

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 2. 11. 2015

Záměr směny k.ú. Turkovice

Dražební vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení k vodovodu nebo kanalizaci

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 10. 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 9. 2015

Výzva k vyzvednutí písemnosti - majitel p.č. 2152/7 k.ú. Ondřejov

Opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody

Výzva a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska Ondřejov"

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Filip Kočí.odt

Dražební vyhláška, Exekutorský úřad Paha-západ

Dražební vyhláška, exekutorský úřad Klatovy

Zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu obce Ondřejov

Návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce

Opatření obecné povahy č. 1/2115, kterým se vydává Změna č. 3 územního plánu obce Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 1. 6. 2015

Kalkulace stočného na rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Ladův Kraj za rok 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 5. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění vyhláška 1/2011 o odpadech

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 4. 2015

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 3. 2015

Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Ondřejov

změna ÚP č. 3 - návrh k projednání

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 2. 2. 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015; skutečné příjmy a výdaje za rok 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 5. 1. 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 1. 12. 2014

Obecně závazná vyhláška 1/2011, úplné znění po novele 3/2014

Obecně závazná vyhláška 3/2014, kterou se mění vyhláška 1/2011 o nakládání s odpady

Veřejná Vyhláška k návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 10. 2014

Obecně závazná vyhláška 2/2014 o o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha k vyhlášce 2/2014

Změna č. 2 územního plánu obce Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1. 9. 2014 

Oznámení o zahájení správního řízení o otázce, zda ulice K Chatám je veřejně přístupná účelová komunikace

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce

Záměr prodeje pozemku,   umístění pozemku

Kalkulace stočného na rok 2014

Oznámení o počtu členů zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 6. 2014

Závěrečný účet 2013 "LADUV KRAJ"

Závěrečný účet 2013 REGION JIH

Závěrečný účet obce za rok 2013

Oznámení o místě a čase konání voleb do Evropského parlamentu

Záměr pronájmu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 5. 2014

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Ondřejov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Oznámení - rozmístění sáčků na úklid psích exkrementů

Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění vyhláška č. 1/2013

Volby do EP - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Výběrové řízení - tajemník obecního úřadu v Ondřejově

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 17. 3. 2014

Změna územního plánu č. 2

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 3. 2. 2014

Návrh rozpočtu obce Ondřejov na rok 2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2013, kterou se stanovuje povinnost trvalého označení psů mikročipy a ruší se místní poplatek ze psa

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 6. 1. 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2013

Záměr pronájmu

Oznámení o místě a čase konání voleb

Záměr směny pozemků

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 10. 2013

Oznámení o počtu a místech volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 2. 9. 2013

Kalkulace stočného na rok 2013

 Svazek obcí Ladův Kraj - návrh rozpočtu na rok 2013

Závěrečný účet - titulní strana

Závěrečný účet - plnění rozpočtu

Zpráva auditora

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 3. 6. 2013

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 8. 4. 2013

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 4. 3. 2013

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné na rok 2013

Návrh rozpočtu Obce Ondřejov na rok 2013

Z technických důvodů bude OÚ v Ondřejově ve středu, dne 30. 1. 2013, uzavřen

Poradenská linka Občanského sdružení spotřebitelů TEST

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Třemblat

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Turkovice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 1. 2013

Oznámení o místě a čase konání voleb prezidenta

Zásadní změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013

Příklady - daň z nemovitostí od 1. 1. 2013

Záměr směny pozemků

Oznámení o počtu a místech volebních okrsků

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2012

záměr pronájmu pozemků

závěr zjišťovacího řízení - program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší

Oznámení o době a místě konání voleb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1. 10. 2012

Záměr pronájmu pozemku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 9. 2012

Oznámení o zahájení zeměměřických činností v k.ú. Turkovice u Ondřejova

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby 12. a 13. října 2012

Obecně závazná vyhláška 1/2012 o provozování loterií a jiných sázkových her na území obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 7. 2012

Odstávka vody z hlavního přivaděče Region Jih

Závěrečný účet svazku obcí "Ladův kraj" za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 6. 2012

Záměr prodeje pozemků

Záměr pronájmu pozemku

Oznámení o zahájení zeměměřických činností

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 5. 2012

Záměr směny pozemků

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Ondřejov 11. 5. 2012

Mapa s vyznačením dotčených objektů, kterých se týká výše uvedené oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Třemblat 14. 5. 2012

Evidence pálení prostřednictvím internetu

Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu

Oznámení o přerušení dodávky el. proudu v Turkovicích 24. 4. 2012

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Úplná uzavírka ulice Pražská v Třemblatech

Stanovená trasa objížďky ul. Pražská

Dočasná změna trasy a zastávek na lince PID 490

Výlukový jízdní řád na lince PID 490

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 4. 2012

Úplná uzavírka ulice Školní

Oznámení - společné jednání o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Ondřejov

Návrh rozpočtu Obce Ondřejov na rok 2012

Záměr prodeje pozemků

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 3. 2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Třemblat 3. 4. 2012

Bezplatné řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Ondřejov 19.3.2012

Mapa objektů v ul. Pražská, kterých se týká výše uvedené oznámení

Změna a rozšíření úředních hodin na některých odborech MěÚ

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Třemblat 21. 3. 2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Třemblat 20. 3. 2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Třemblat 1. 3. 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 1. 2012

Finanční výkazy za rok 2011: příjmy obce, výdaje obce

Výzva k podání nabídky na bankovní úvěr

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2011

Záměr pronájmu vodovodu

Záměr pronájmu pozemku

Záměr prodeje pozemku

Výzva k podávání nabídek na koupi vyřazených věcí

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2011

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Ondřejov

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Ondřejov

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Ondřejov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 10. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se mění vyhláška 2/2007 o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a v určeném čase v obci Ondřejov

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění vyhláška 1/2011 o ochraně životního prostředí, zdraví a veřejného pořádku

Záměr směny pozemku

Záměr prodeje pozemku

Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Návrh závěrečného účtu 2010

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 4. 2011

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění vyhláška 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území Obce Ondřejov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 26. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za provozování hracích automatů

Oznámení o počtu a místech volebních okrsků

Informace k volbám do zastupitelstva obce

Obecně závazná vyhláška 3/2010, kterou se mění vyhláška 1/2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29. 6. 2010

Zpráva auditorky o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Závěrečný účet 2009

Záměr výpůjčky pozemku

Záměr pronájmu pozemků

Záměr směny pozemků

Co s odpady v roce 2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území Obce Ondřejov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Návrh rozpočtu obce na rok 2010 Komentář k návrhu rozpočtu

Obecně závazná vyhláška 7/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009

Obecně závazná vyhláška 6/2009, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Ondřejov

Obecně závazná vyhláška 5/2009, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se stanoví požární řád obce

Volby do Evropského parlamentu - výsledky hlasování v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích

Oznámení o možnosti nahlížet do dokumentace k záměru "Dálnice D1 - Mirošovice-Kývalka, zkapacitnění"

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009, kterou se mění vyhláška 1/2007 o odpadech

Schválený rozpočet obce na rok 2009

Změna č. 1 územního plánu obce Ondřejov - zadání
(schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 11. 2008)

textová část
grafická část - Ondřejov
grafická část - Třemblaty
grafická část - Turkovice

Kalkulace STOČNÉHO platná pro rok 2008

 

Vyhledat v textu

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

mvc-006f.jpg

mapka_cr_strc.gif

Návštěvnost stránek

420384
pata.png