Aktuality


Novější 1 3 11 21 31

Taneční kurzy Struhařov

leták copy (002).pdfII. Ondřejovský pochod se psy - 14. 10. 2017

propopzice-pochod.pdf

Leták.pdfOprava komunikace - aktuální informace

Dle sdělení společnosti, která provádí opravu komunikace v Ondřejově, dojde ke změně plánovaných dopravních opatření při provádění druhé etapy stavby.

Světelná signalizace bude nahrazena značkou zákaz vjezdu, tato značka bude doplněna dodatkovými tabulkami. Je dohodnuto, že na základě dodatkových tabulek bude umožněn vjezd všem místním občanům, zaměstnancům a návštěvníkům místních institucí (ZŠ, MŠ, pošta, ordinace lékařů apod.), vozům zásobování atd.

Při pokládce finálního povrchu dojde cca na 12 hodin k výraznějšímu omezení vjezdu k přilehlým objektům, všechny uživatele dotčených objektů bude informovat zástupce společnosti Eurovia.

Přesnější termíny sdělíme bezprostředně po jejich stanovení.Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 8. 2017

508001677_1_NV Ondřejov k 1.8.2017 (1).xlsxPodzimní kolvětrání v Kostelci nad Černými lesy tuto sobotu

7.10.2017

Zahájení 10:30 Náměstí Smiřických Kostelec nad Černými lesy

Konec: Černokostelecký pivovár

Již 14.ročník - dobré počasí je prý objednáno :-)

 

201709192348_plakat_kolvetrani_20171007_web.jpg

Již 14. ročník - počasí prý je objednáno :-)Pohádkové Hrusice 14. 10. 2017

Plakát PH A4.pdfOprava komunikace - informace ze dne 26.9.2017

Datum konání: 2. 10. 2017 - 31. 10. 2017

Práce na komunikaci budou zahájeny 2.10.2017

Osobní dopravu doporučujeme omezit na nejnutnější minimum, veřejná doprava bude zajištěna objízdnými trasami, po dobu uzavírky budou operativně přemisťovány autobusové zastávky "U Pily", "Ondřejov" a "Turkovická".

Akce bude rozdělena na dvě etapy:

1 4.10. -11.10.2017 Silnice č.II/113 (Pražská) v úseku od začátku obce Ondřejeov (příjezd od Mnichovic) po křižovatku s ulicí Turkovická (č.III/6031) včetně křižovatky
2 12. 10.-31.10.201 Silnice Pražská (II/113) od křižovatky se s ulicí Turkovická (č.III/6031) po křižovatku s místní komunikací U Kampeličky

 Vyznačení uzavírek najdete v přiložených mapách.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány ve vývěskách a zde na webu.

Etapa 1 oprava komunikace Ondřejov.pdf

Etapa 2 oprava komunikace Ondřejov.pdf

Objizdky Ondrejov 20170926.pdfOndřejov bude opravovat komunikace

Datum konání: 2. 10. 2017 - 3. 11. 2017

V obci Ondřejov budou zvelebeny komunikace. To je zcela určitě potřebná akce a tedy i dobrá zpráva, ale také je jisté, že v době opravy to pro obyvatele i návštěvníky Ondřejova nebude jednoduché, doprava (veřejná i soukromá) bude značně omezena.

Práce na komunikacích budou zahájeny 2.10.2017 a potrvají zhruba měsíc. Průjezd obcí Ondřejov bude  v době rekonstrukce komunikací velmi omezen, veřejná doprava bude zajištěna. Omezení provozu se bude týkat silnice č. II/113, konkrétně je to ulice Pražská od začátku obce Ondřejov ve směru od Mnichovic po křižovatku ulic Choceradská a U Kampeličky včetně části Náměstí 9. května.

Přechodná úprava silničního provozu se bude týkat i okolních obcí, zejména tam, kde jsou navrženy objízdné trasy (viz mapa v  příloze). Podrobnější informace najdete na webu obce www.obecondrejov.cz a na vývěskách - zde budou zveřejňovány aktuální úpravy silničního provozu.

Objizdky Ondrejov 20170926.pdfZtráty a nálezy - mobilní telefon

25.9.2017 byl na obecní úřad předán mobilní telefon. Poctivému nálezci děkujeme.Sběr starého papíru - 10. 10. 2017

SBĚR.odtNovější 1 3 11 21 31

pata.png