Projekty

Projekt pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

Předmětem žádosti o podporu je pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody (CAS) pro JSDH obce Ondřejov. Obec Ondřejov spadá do ORP Říčany, která patří do exponovaných území s výskytem extrémního sucha (dle přílohy č. 6 Specifických podmínek 19. výzvy IROP). Nová CAS má nahradit stávající CAS 32-T148 z roku 1973, kterou obec pro své výjezdy využívá.

Zásahový vůz je však již poruchový, při jízdě k zásahům pomalý a nádrž na vodu má výrazně menší objem, než požadovaná CAS.

Pořízením nové CAS pro JSDH Ondřejov dojde k obměně zastaralé hasičské techniky, k výraznému zvýšení akceschopnosti jednotky, efektivity zásahu i zkrácení dojezdových časů.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

 Strategický plán rozvoje obce 2013-2023

 

Realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“ byla dokončena

Dne 15. 11. 2015 byla podle plánu dokončena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“ (CZ.1.15/1.1.00/5a.02044), který je spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). 

 

 

V Ondřejově byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“

V první polovině září byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“ (CZ.1.15/1.1.00/5a.02044), který je spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Stavba by měla být dokončena do 15. 11. 2015.

Tento projekt výrazně zlepší komunikační síť obce zajišťující přístup k lokalitám hospodářského rozvoje. Jeho cílem je zvýšit kvalitu a kapacitu místních komunikací, zvýšit bezpečnost provozu na místních komunikacích a snížit dopady provozu na místních komunikacích na životní prostředí. Dosavadní stav těchto komunikací byl velmi špatný až kritický.

Děkujeme evropským daňovým poplatníkům, kteří tuto akci financují z 85 %. Zbývajících 15 % způsobilých výdajů hradí ze svých vlastních zdrojů Obec Ondřejov.

 

 

 

 

Stavba mateřské školy v obci Ondřejov byla dokončena

Na začátku září 2014 byla zahájena realizace projektu „Novostavba mateřské školy v obci Ondřejov“ (CZ.1.15/3.3.00/77.01778), který je spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Tato stavba byla dokončena a zkolaudována v červnu 2015 a od 1. září 2015 bude sloužit dětem a jejich rodičům.

Novou budovu školky tvoří dvě samostatné jednotky, v každém poschodí jedna. Nejdůležitější částí každé jednotky je krásná velká třída pro 24 dětí o výměře 119 m2 s velkými okny do zahrady. Ke každé třídě patří vlastní sociální zázemí, šatna a výdejna jídla. Společné jsou prostory šaten personálu, technická místnost pro vytápění objektu apod.

Součástí projektu financovaného z ROP Střední Čechy je i vnitřní vybavení a hrací prvky na zahradě.

Až dosud byla kapacita naší mateřské školy jen 45 dětí. Protože zájem byl vždycky větší, museli jsme řadu žádostí odmítat. Nová budova nám dovolí rozšířit kapacitu školky o 48 na 93 dětí, což pokrývá naše potřeby. 

Dobrou zprávou pro obec je i to, že v nové školce vznikne několik pracovních míst. 

Slavnostní zahájení činnosti nové školky s prohlídkou pro veřejnost bylo ve čtvrtek 27. srpna 2015 od 14 hodin. Od 1. září 2015 je školka v plném provozu.

 

 

 

 

 Obec Ondřejov se účastní projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06782 Technologické centrum Říčany (část II.). Příjemcem dotace je město Říčany. Dotace je z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Účelem dotace je kromě jiného pořízení spisových služeb pro obce ve správním obvodu ORP Říčany. Spolu s pořízením spisové služby byl obci zřízen přístup do negarantovaného datového úložiště na serverech ORP Říčany.

 

 

MAS Říčansko vybralo naši obec na základě předloženého projektu pro přidělení dotace ve výši 258 300 Kč na akci "Rekonstrukce části veřejného osvětlení v Ondřejově" z programu Leader. Na základě toho s námi Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uzavřel smlouvu o udělení této dotace. Akce byla dokončena a prošla administrativní i fyzickou kontrolou správnosti, dotace byla vyplacena v první polovině roku 2010.

MAS Říčansko vybralo naši obec na základě předloženého projektu pro přidělení dotace ve výši 1 093 086 Kč na akci "Rekonstrukce a modernizace části Kulturního domu v Ondřejově" z programu Leader. Na základě toho s námi Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uzavřel smlouvu o udělení této dotace. Akce byla dokončena a prošla administrativní i fyzickou kontrolou správnosti, dotace byla vyplacena v první polovině roku 2010.

V roce 2012 MAS Říčansko vybralo naši obec na základě předloženého projektu pro přidělení dotace ve výši 51 507 Kč na akci "Oprava podlahy v sále kulturního domu Ondřejov". Současně MAS Říčansko vybralo naše Sportovně-kulturní centrum pro přidělení dotace na nákup stolů a židlí pro sál kulturního domu v Ondřejově. 

Děkujeme evropským daňovým poplatníkům za financování výše uvedených akcí.

pata.png