získání nových kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Praze.
pata.png