Práce na chodnících jsou dočasně přerušenyMrazivé počasí je důvodem pro dočasné pozastavení prací na chodnících v termínu od 26.2. do 5.3.2018.

Dle informací zhotovitele mají všichni obyvatelé Ondřejova (úsek dotčený stavbou) zajištěn provizorní vstup a vjezd do objektů - pokud tomu tak není, informujte o tomto problému pracovnice obecního úřadu nebo starostu obce a bude sjednána náprava.

Další postup bude stanoven podle počasí.


pata.png