Oprava komunikace - aktuální informaceDle sdělení společnosti, která provádí opravu komunikace v Ondřejově, dojde ke změně plánovaných dopravních opatření při provádění druhé etapy stavby.

Světelná signalizace bude nahrazena značkou zákaz vjezdu, tato značka bude doplněna dodatkovými tabulkami. Je dohodnuto, že na základě dodatkových tabulek bude umožněn vjezd všem místním občanům, zaměstnancům a návštěvníkům místních institucí (ZŠ, MŠ, pošta, ordinace lékařů apod.), vozům zásobování atd.

Při pokládce finálního povrchu dojde cca na 12 hodin k výraznějšímu omezení vjezdu k přilehlým objektům, všechny uživatele dotčených objektů bude informovat zástupce společnosti Eurovia.

Přesnější termíny sdělíme bezprostředně po jejich stanovení.


pata.png